nyheder.jpg

Andelsboligforening taber konkurssag mod Nykredit

03-07-2015

Østre Landsret har i dag afvist at lade andelsboligforeningen Duegården på Frederiksberg gå konkurs.

I december 2014 fik foreningen ellers Sø- og Handelsrettens ord for, at de 123 andelshavere kunne erklære foreningen konkurs, men den dom har landsretten i dag omstødt.

I fredagens kendelse er landsretten nået frem til, at det kan lade sig gøre at drive foreningen videre på forsvarlig vis frem mod 2021. Landsretten har dermed afgjort, at foreningen er solvent og derfor ikke kan erklære sig konkurs.

 I forlængelse af dommen udtaler ABF’s direktør Jan Hansen:
-Det er en helt afgørende forudsætning for en konkursbehandling, at foreningen er insolvent, og der er Landsretten kommet til et andet resultat end Sø- og Handelsretten. Til gengæld finder jeg det meget tilfredsstillende at Landsretten fastslår, at en andelsboligforening kan begære sig konkurs såfremt der ikke kan skabes grundlag for en forsvarlig drift.

A/B Duegården blev stiftet i 2007 efter en uigennemskuelig stiftelsesrådgivning. Som en konsekvens af de mange skrøbelige stiftelser blev der i efteråret 2014 strammet op på reglerne for stiftelse af andelsboligforeninger.

Det er Nykredit, som har fået medhold i sagen.

Læs domsresumé

Læs hele kendelsen

Tilmeld dig nyhedsbrev