nyheder.jpg

Nyt lovforslag styrker fremtidens andelsboligforeninger

30-10-2014

Minister for by-, bolig- og landdistrikter, Carsten Hansen, (S) har stillet et lovforslag, der ifølge ministeren strammer kravene, når man stifter en ny andelsforening.

Man må ikke længere budgettere med salg af lejligheder, og kravet om tilslutning blandt lejerne øges.
Derudover skal der foreligge et budget for foreningen baseret på hvert af de finansieringsforslag, der overvejes til finansiering af købet og et sammenligneligt budget baseret på et 30-årigt, konverterbart, fastforrentet realkreditlån med afdrag.

Disse tiltag vil ifølge ministeren »sætte en stopper for, at man stifter foreninger på et usikkert økonomisk grundlag«.

ABF bakker op om ministerens forslag.

Information skaber tryghed

At stifte en andelsboligforening er en stor beslutning.

Derfor har ABF sammen med Lejernes Landsorganisation (LO) udarbejdet pjecerne "Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd om stiftelse af andelsboligforening" og "Har I valgt den rigtige rådgiver?".

Formålet med pjecerne er at understøtte lejere undervejs i beslutningsprocessen.

ABF har gode erfaringer med, at fordele og ulemper ved at stifte en andelsboligforening drøftes på et fælles beboermøde.

ABF deltager gerne på beboermøder i lejerforeninger, som står overfor at skulle stemme ja eller nej til at stifte en andelsboligforening.

Ønsker I ABF's deltagelse så kontakt ABF's sekretariat på 33 86 28 30 eller send en mail til abf@abf-rep.dk.

Læs lovforslaget 

Læs ABF’s høringssvar 

Læs mere om stiftelse og download pjecerne

Tilmeld dig nyhedsbrev