nyheder.jpg

Nye timesatser for værdien af eget arbejde

08-01-2014

I 2014 er den vejledende timesats for værdien af eget arbejde steget fra 173 til 177 kr/time i København og fra 152 til 155 kr/time for resten af landet.

Når værdien af boligens forbedringer skal opgøres, kan du som andelshaver medregne det arbejde, som du selv har udført.

ABF fastsætter timesatser for værdien af eget arbejde, og regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger. Timesatserne fastsættes hvert år.

Læs mere om timesatser

Tilmeld dig nyhedsbrev