nyheder.jpg

Nye krav til foreningens årsrapport

28-01-2014

Økonomien i en andelsboligforening skal være nemmere at gennemskue. Derfor skrues der op for kravene til andelsboligforeningernes årsrapporter. Pr. 1. januar 2014 er det lovpligtigt, at der medtages en lang række noter om andelsboligforeningen i foreningens årsrapport.

"De nye lovkrav sikrer langt større ensartethed i de informationer, man kan finde i foreningernes årsrapporterer og er en håndsrækning til de bestyrelser, som skal til at udfylde de nye oplysningsskemaer", siger økonomisk konsulent i ABF, Finn Marcher.

Støtte skal oplyses
Det er også blevet et krav, at hvis en andelsboligforening har modtaget støtte fra stat og/eller kommune til etablering af foreningen, som kan kræves tilbagebetalt ved eventuel opløsning af foreningen, så skal det fremover anføres i en note i foreningens årsregnskab.

Alle støttede eller tidligere støttede andelsboligforeninger vil automatisk modtage information fra Statens Administration om størrelsen af støtten. Statens Administration forventer, at alle foreninger har modtaget information senest 1. april 2014.

Nye regler er trådt i kraft
De nye regler er allerede trådt i kraft, og dermed skal alle de nye oplysninger med i årsrapporten for regnskabsåret 2013.

"Det er foreningens ansvar, at regnskabet aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og dermed, at de nye krav overholdes. Men har foreningen en revisor, må man med rette forvente, at revisor søger for, at alle lovkrav til regnskabet er overholdt", siger Finn Marcher.

Hvis foreningen ikke har en revisor, kan det være en god ide at få en, men ellers anbefaler ABF, at foreningerne nøje følger Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning.

"Så er man sikker på, at få alle de rigtige oplysninger med," forklarer Finn Marcher.

Ny regnskabsvejledning på vej
De nye regler betyder, at en ny, opdateret regnskabsvejledning forventes
klar i løbet af februar 2014.

"Vi arbejder på fuld kraft med at opdatere vejledningen og få integreret alle de nye noter. Målet er at få vejledningen klar så hurtigt som muligt, siger chefkonsulent i  Erhvervsstyrelsen, Flemming Houge Nielsen.

Læs mere om de nye krav til årsrapporten

Tilmeld dig nyhedsbrev