nyheder.jpg

EU-regler kræver indberetning af renteswap og rentetrapper

05-02-2014

Nyt EU-regelsæt (EMIR), som sigter mod at øge gennemsigtigheden ved handel med finansielle instrumenter, er trådt i kraft. Det betyder, at alle virksomheder bliver pålagt at indberette blandt andet renteswaps og rentetrapper til en fælleseuropæisk database.

Foreninger er i gråzonen
Finanstilsynet administrerer ordningen i Danmark og skal sikre, at reglerne bliver overholdt, men har endnu ikke afklaret, hvorvidt andelsboligforeninger er omfattet af EMIR. Det er dog ABF's opfattelse, at de fleste andelsboligforeninger ikke er omfattet af reglerne.

”ABF’s holdning er, at andelsboligforeningerne ikke er omfattet af indberetningspligten, da foreningens formål ikke er at levere varer eller tjenesteydelser, men alene drift af foreningens ejendom. Den holdning har vi tilkendegivet overfor Finanstilsynet og bedt dem be- eller afkræfte. Vi venter nu på svar,” siger ABF’s direktør Jan Hansen.

Særlig kode er nødvendig
Såfremt andelsboligforeninger er omfattet af indberetningspligten, så vil foreningens bank foretage indberetningen. Men for at banken kan foretage indberetningen, skal foreningen oprette en LEI-kode, der er en unik 20 cifret kode, som bruges til at identificere en virksomhed. 

En LEI-kode er forbundet med et oprettelsesgebyr samt en årlig omkostning. Omkostningerne varierer alt efter, hvilken udbyder man benytter. Bankerne kan vejlede i forhold til at få oprettet en LEI-kode.

Deadline i februar
EU har sat en deadline for indberetning til medio februar, men Finanstilsynet er ikke klar med retningslinjer for andelsboligforeninger før senere. 

”Finanstilsynet har oplyst, at de ikke forventer at have en afklaring på, hvorvidt andelsboligforeninger er omfattet af reglerne eller ej inden fristen. Det er derfor vores anbefaling, at foreninger, som er i tvivl, tager kontakt til Finanstilsynet for en drøftelse af, hvorvidt de skal foretage indberetning,” siger Jan Hansen. 

Tilmeld dig nyhedsbrev