nyheder.jpg

CVR-nummer til foreninger er en god idé

14-03-2014

En andelsboligforening er forpligtet til at have et CVR-nummer, hvis foreningen har skattepligtig indkomst.

Foreningen er også forpligtet til at have et CVR-nummer, hvis foreningen har ansatte, som der udbetales løn til, og foreningen derfor er forpligtet til at indberette oplysninger til SKAT.

En andelsboligforening er dog kun skattepligtig, hvis den driver erhvervsmæssig virksomhed, hvilket typisk sker i form af udlejning til andre end foreningens andelshavere.

Selvom foreningen ikke er forpligtet til at have et CVR-nummer, kan det være hensigtsmæssigt at have, fx i forbindelse med lånoptagning og tinglysning.

Derudover har ABF en forventning om, at det offentlige i højere og højere grad vil efterspørge et CVR-nummer i forbindelse med den daglige drift.

Og her er det en fordel at have et CVR-nummer frem for at benytte et bestyrelsesmedlems private CPR-nummer.

ABF anbefaler derfor, at alle foreninger opretter et CVR-nummer, så medlemmerne er på forkant med udviklingen.

Krav om digital postkasse

Samtidigt er det lovpligtigt for andelsboligforeninger med et CVR-nummer at have en digital postkasse.

Reglerne med lovpligtig digital postkasse er et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Men at oprette et CVR-nummer og en digital postkasse kan være en udfordring.

Derfor har ABF’s medlemsrådgivning samlet den vigtigste information omkring oprettelse af CVR-nummer og digital postkasse på vores hjemmeside.

Læs mere om CVR-nummer
Læs mere om digital postkasse

Tilmeld dig nyhedsbrev