nyheder.jpg

Regeringen vil suspendere offentlig ejendomsvurdering

10-10-2013

Skatteminister Holger K. Nielsen har præsenteret sin plan for at rette op på fejlene i de offentlige ejendomsvurderinger. Det betyder, at ejendomsvurderingerne suspenderes indtil 2015, og der først i marts 2016 vil komme en ny offentlig vurdering.


Ekspertudvalg nedsat
En vigtig del af regeringens plan er, at et udvalg af eksperter skal komme med forslag til det nye system allerede næste år. Ekspertgruppen, som har fået tidligere koncernchef i Nykredit Peter Engberg Jensen som formand, forventes også at inddrage relevante aktører, herunder interesseorganisationerne på området.

”Det er godt, at der er blevet nedsat et solidt udvalg, som skal arbejde med problemstillingen, og ABF bidrager selvfølgelig gerne med viden om vurderingernes betydning på andelsboligområdet,” siger ABF’s direktør Jan Hansen.


ABF bakker op

ABF’s direktør bakker således op om regeringens intentioner, selv om det betyder, at nogle andelsforeninger kan blive nødt til at få udarbejdet en valuarvurdering for at fastsætte andelens værdi.

"Jeg tror ikke, at det bliver så stort et problem. Andelsboligforeningerne er vant til kun at få vurderinger hvert andet år, og hvis en forening mener, der er sket en markant stigning i værdien, har den jo en alternativ mulighed. Vi kan godt vente et par år, hvis det betyder, at vi får genskabt tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger," siger Jan Hansen. 


Andelsboligområdet er uafklaret
Skatteministeren har meldt ud, at boligejere automatisk får en check, hvis det viser sig, at de har betalt for meget, men hvordan andelsboligforeninger skal forholde sig, er stadig uafklaret.

"Andelsboligforeninger betaler ikke ejendomsværdiskat, så det er en helt anden problemstilling, som gør sig gældende på andelsboligområdet. Her handler det om andelenes værdifastsættelse,” siger Jan Hansen.


I dialog med SKAT

Ministeren har forsikret, at der vil blive taget hånd om andelsboligforeningernes problemmer og vurderingerne fra 2010, som blev udarbejdet i strid med loven. Jan Hansen forventer derfor også, at andelsboligforeningerne får en fornyet mulighed for at klage over 2010-vurderingerne.

"Vi ved endnu ikke hvordan og hvorledes, men vi har haft en indledende dialog med SKAT, og venter nu på et udspil fra dem, men jeg regner med, at der kommer en fornuftig løsning," siger Jan Hansen.

Hovedpunkterne i regeringens plan

  • Ejendomsvurderingerne for 2011 og 2012 videreføres indtil 2015.
  • Et uafhængigt ekspertudvalg skal senest 1. juni 2014 komme med forslag til en ny vurderingsmodel for ejendomsområdet.
  • En ny vurderingslov vedtages i efteråret 2014.
  • De nye vurderinger gennemføres i 2015.
  • Nye vurderinger sendes ud i 2015. Private boligejere vil automatisk blive kompenseret. Andelsboligforeninger, almene boligforeninger og erhvervsejere m.fl. skal selv klage.
  • Tinglysningsafgiften ændres fra 1. januar 2014, så der fremover betales afgift af handelsprisen for ejerboliger.

 

Opdatering oktober 2014: Suspenderingen er blevet forlænget til 2017. Der vil tidligst komme en ny vurdering i 2018.

Tilmeld dig nyhedsbrev