nyheder.jpg

Ny andelsboliglov vedtaget

06-06-2013

Folketinget har vedtaget en række ændringer i andelsboligloven, som skal gøre andelsboligkøb mere gennemskueligt og sikre, at markedet for andelsboliger bliver gennemsigtigt.

Det betyder blandt andet, at der indføres en karensperiode på to år efter en foreningens stiftelse, hvor hverken den offentlige ejendomsvurdering eller en valuarvurdering kan anvendes til værdifastsættelse af ejendommen. Karensperioden skal modvirke spekulation i nystiftede andelsforeninger. Karensperioden gælder for foreninger, som bliver stiftet efter lovens bestemmelse herom træder i kraft den 1. juli 2013.

Skema med nøgleoplysninger
Med loven får Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter også bemyndigelse til at udarbejde et skema, som fra 1. januar 2014 skal danne grundlag for al handel med andelsboliger.

Banker og realkreditinstitutter vil blive pålagt at bidrage med finansielle nøgleoplysninger til skemaet. Skemaet forventes at skulle indeholde centrale oplysninger om foreningens økonomi, f.eks. andelsboligforeningens lån, hæftelsesforhold og større vedligeholdelsesarbejder. Det forventes, at det bliver foreningens bestyrelse eller administrator, som får til opgave at udfylde skemaet.

”ABF er inddraget i udformningen af skemaet og vi vil gøre vores til sikre, at de oplysninger, som bliver afkrævet, reelt vil være til gavn for køberne, og ikke unødigt bebyrder sælger eller foreningens bestyrelse,” siger Line Himmelstrup, chef for politik og jura i ABF.

Støtte skal oplyses
Med vedtagelsen af loven bliver det desuden lovpligtig, at der i årsrapporten er anført, om foreningen har modtaget offentlig støtte til opførelse af foreningen, som kan kræves tilbagebetalt i tilfælde af opløsning. Den nye regel finder anvendelse på årsrapporter for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.

Læs mere om lovforslaget

 

Tilmeld dig nyhedsbrev