nyheder.jpg

Høringssvar til undersøgelse af mere frit valg af tv-forsyning

29-10-2013

Regeringen har med medieudspillet "Frihed, fællesskab og kvalitet" lagt op til en liberalisering af reglerne om fælles tv-forsyning, uden at det dog må koste ekstra for den enkelte forbruger.

Kulturministeriet har på baggrund af medieudspillet sendt en rapport om frit valg af tv-forsyning i høring. Rapporten har til formål at undersøge de økonomiske konsekvenser ved frit tv-valg. ABF har i høringssvaret gjort opmærksom på, at rapporten på en række områder mangler afgørende analyser af omkostningerne i forbindelse med tv-forsyning. Rapporten forholder sig f.eks ikke til de betydelige etableringsomkostninger samt vedligeholdelsesomkostninger, der er ved fælles tv-anlæg.

Da ABF blandt andet på den baggrund finder, at rapporten er ufuldstændig, anbefaler vi, at der foretages yderligere undersøgelser af konsekvenserne ved en liberalisering, før der tages stilling til en eventuel regulering.

Læs ABF's høringssvar

Tilmeld dig nyhedsbrev