nyheder.jpg

Grundværdibeskatning og grundforbedringer

17-01-2013

SKAT har for nyligt sendt opkrævninger af ejendomsskat for 2013 til andelsboligforeninger.

Flere foreninger har oplevet en stigning i grundværdibeskatningen - for nogen endda en markant stigning.

Stigningen skyldes en ændret beregningsmetode for fradrag for grundforbedringer som følge af en lovændring, der trådte i kraft pr. 1. januar 2013.

Grundforbedringer
Samtidigt er der pr. 1. januar 2013 sket en ændring af reglerne for fradrag for grundforbedringer, fx. byggemodning.

Ændringen berører ikke de fradrag, der er givet for forbedringer, som er udført før 1. januar 2013, men kun for grundforbedringer, som udføres efter denne dato.

Det betyder, at de fradrag for grundforbedringer, som foreningen allerede har opnået, vil fortsætte indtil fradragsperioden udløber, dog beregnet ud fra de nye regler.

Efter 1. januar 2013 gives der ikke længere fradrag for grundforbedringer i forbindelse med nye grunde eller ændring af eksisterende grunde.

Er jeres foreningen i tvivl om opkrævningen af ejendomsskat eller regler for fradrag for grundforbedringer, kan I kontakte SKAT eller foreningens revisor.

Info fra SKAT om grundforbedringer

Sådan beregner SKAT grundværdien

Tilmeld dig nyhedsbrev