nyheder.jpg

Foreninger søges til arbejdsgruppe

03-07-2013

Hvis andelsboligforeninger planlægger energibesparelser og er usikre på, om besparelserne, også kan realiseres, er der foreninger, som vælger ikke at gennemføre energirenoveringen.

Udviklingen af garantimodeller kan sikre, at de forudsætninger, der ligger til grund for den beregnede energibesparelse er korrekte.  

Garantimodeller kan medvirke til at fremme lysten til energirenovering.

Bygningsstyrelsen er i gang med at udvikle garantimodeller for energibesparelser, og søger derfor andelsboligforeninger, der vil være med i udviklingsarbejdet.

Kravet for at en andelsboligforening kan være med i arbejdsgruppen er, at foreningen står overfor planlægning og gennemførelse af energirenovering af ejendommen i perioden august 2013 - ultimo 2014.

Har jeres forening lyst til at deltage i Bygningsstyrelsens arbejde, skal foreningen sende en mail til ABF senest d. 23. juli 2013 til abf@abf-rep.dk, mærket "Arbejdsgruppe".

Blandt de foreninger, der henvender sig, vil Bygningsstyrelsen udvælge én eller flere foreninger til at deltage i arbejdsgruppen.

Opstartsmøde i arbejdsgruppen er d. 23. august kl. 10 i København.

Der vil være mulighed for at deltage via telekonference eller Skype.

Læs invitationen

Tilmeld dig nyhedsbrev