nyheder.jpg

Kendskab til lav valuarvurdering kræver ny andelsværdi

21-01-2013

Højesteret har den 18. januar 2013 afsagt dom i en overprissag, som fastslår, at får en andelsboligforening udarbejdet en ny valuarvurdering mellem to generalforsamlinger, som er lavere end den forrige vurdering, skal andelsværdien reguleres, hvis en overdragelse finder sted, inden foreningen kan vedtage en ny andelsværdi på generalforsamlingen.

Dommen betyder, at bestyrelsens ved godkendelsen af overdragelsen, skal tages højde for den nye valuarvurdering, så det sikres, at prisen på andelen ikke overstiger, hvad der lovligt kan opkræves efter andelsboligforeningsloven maksimalprisbestemmelse. Valuarvurderingen sidestilles således i den sammenhæng med den offentlige ejendomsvurdering. 

Hvad er et væsentligt fald?
I den konkrete sag er der tale om et værdifald på 13 %. Det betyder, at får bestyrelsen kendskab til et fald i valuarvurderingen på 13 % eller derover, så er der i lovens forstand tale om et væsentligt fald, som fører til, at der skal foretages en korrektion i andelsværdien.

"Dommen siger ikke noget om, hvor den nedre grænse går, men nu ved vi i hvert fald, at Højesteret opfatter et fald på 13 % som væsentligt. Men også fald, som er mindre må forventes at blive anset for væsentlige. Det er vigtigt at foreningerne foretager en vurdering af, om et fald er så væsentligt, at det vil føre til, at den lovlige maksimalpris, som blev godkendt på seneste generalforsamling, ikke længere er lovlig. Hvis foreningerne er usikre på, hvornår noget må anses for væsentligt, bør de søge professionel hjælp”, siger chef for politik og jura i ABF, Line Himmelstrup.

Dommen fastslår i øvrigt, at det er forholdene på tidspunktet for aftalens indgåelse, der er afgørende for, hvilken værdi andelen må sælges til.

Læs dommen

Læs mere om fastsættelse af andelsværdien

Tilmeld dig nyhedsbrev