nyheder.jpg

Ekstraordinær kredsgeneral-forsamling 5. nov. på Fyn

07-10-2013

Andelsboligforeningens medlemmer inviteres til ekstraordinær kredsgeneralforsamling på Fyn.

På kredsens ordinære generalforsamling den 24. september blev der ikke fundet det nødvendige antal kredsbestyrelsesmedlemmer.

Efterfølgende er kredsbestyrelsen yderligere blevet reduceret, da Preben Arndal, A/B Christianshøj, er udtrådt af kredsbestyrelsen pga. foreningens udmeldelse af ABF.

Det er den tilbageværende kredsbestyrelses ønske, at der på den ekstraordinære kredsgeneralforsamling sammensættes en handlekraftig bestyrelse, som kan varetage medlemsforeningernes interesser på Fyn.

Derfor opfordres alle medlemmer til at møde frem til den ekstraordinære generalforsamling den 5. november på Fangel Kro.

Læs mere om generalforsamlingen og tilmeld dig.

Tilmeld dig nyhedsbrev