nyheder.jpg

De nye ejendomsvurderinger er landet - skal I klage?

05-03-2013

De offentlige ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2012 er offentliggjort og kan ses på SKATs hjemmeside.

Andelsboligforeninger betaler ikke ejendomsværdiskat, men betaler grundskyld også kaldet ejendomsskat.

En stigning i ejendomsvurderingen får ingen betydning for foreningens skatteudgifter, men kan påvirke andelsværdien positivt, hvis denne beregnes på baggrund af den offentlige vurdering. Derfor er der ikke umiddelbart grund til at klage over en stigning i ejendomsvurderingen.

Mange steder forventes dog et fald i de offentlige ejendomsvurderinger.

Beregnes andelsværdien på baggrund af den offentlige vurdering, vil et fald i ejendomsvurderingen kunne påvirke andelskronen, og dermed maksimalprisen negativt.

Behov for at klage?
Mener I, at ejendomsvurderingen fejlagtigt er for lav, er det muligt at klage til SKAT. Andelsboligforeningen bør overveje at klage over en faldende ejendomsvurdering.

  • Hvis foreningen har en gældende valuarvurdering, som er højere end den offentlige vurdering.
  • Hvis købesummen ved foreningens stiftelse var højere end den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012, og samtidigt er den første vurdering efter stiftelsen.
  • Hvis der ikke er taget højde for store renoveringsarbejder udført på ejendommen siden den seneste offentlige vurdering. Ejendommens værdi bør være steget med forbedringsdelen +/- prisudviklingen på tilsvarende udlejningsejendomme i området.

Bestyrelsens beslutning
Det er op til bestyrelsen at vurdere, om foreningen ønsker at klage til SKAT over ejendomsvurderingen.

Ønsker I at klage, skal I være opmærksomme på, at klagefristen er 1. juli 2013,
og at sagsbehandlingstiden kan være 1-2 år.

Indtil SKAT har taget stilling til foreningens klage, har I pligt til at fastsætte andelsværdierne på baggrund af den vurdering, som foreningen har klaget over. Det kan gøres uden en generalforsamlingsbeslutning.

Sælges en eller flere af andelene i foreningen, mens sagen
behandles hos SKAT, kan sælger og køber aftale, at prisen reguleres, når SKATs
afgørelse foreligger. Dermed kan man som sælger sikre sig, at prisen ikke
bliver unødigt lavere end den tilladte maksimalpris.

 

Læs mere om andelsværdiberegningen

Tjek foreningens ejendomsvurdering hos SKAT

Læs om klagemuligheder hos SKAT

Tilmeld dig nyhedsbrev