nyheder.jpg

Ændring af solcelleregler sætter solcellelysten på pause

01-07-2013

Skal I have solceller i jeres andelsboligforening, skal I være opmærksomme på de nye tilskudsregler.

Folketinget vedtog d. 28. juni en ændring af lov om fremme af vedvarende
energi.

Loven har konsekvenser for det pristillæg man kan få, hvis man
tilslutter sit solcelleanlæg til el-nettet.

Reglerne træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i lovtidende, hvor de gældende bestemmelser om forhøjede afregningspriser ophæves.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler om forhøjede afregningspriser.

Det forventes at ske i løbet af efteråret. Indtil reglerne er trådt i kraft, er der altså ikke sikkerhed for den afregningspris, man kan forvente at få ved tilslutning til el-nettet.

Overvejer I netop nu at få solceller i foreningen, anbefaler ABF anbefaler på den baggrund, at I udskyder køb og opsætning af solceller til de nye regler er trådt i kraft.

Konsekvenser af den seneste ændring af loven om fremme af vedvarende energi:

  • Kredsen af anlæg, der kan opnå pristillæg begrænses for at forhindre spekulation i reglerne. Denne ændring får som udgangspunkt ikke nogle negative konsekvenser for andelsboligforeninger, der alene etablerer solceller til fælles og eget forbrug.

 

  • Pristillæg til anlæg, der nettilsluttes den 11. juni 2013 eller senere begrænses væsentligt. Det får konsekvenser for alle, der nettilslutter solcelleanlæg den 11. juni 2013 eller senere. Pristillægget for sådanne anlæg begrænses til 60 øre pr kWh. i 10 år, og dernæst til 40 øre pr. kWh de følgende 10 år. For disse anlæg vil der være mulighed for at søge Energinet.dk om forhøjet pristillæg inden for en pulje på 20 MW årligt fra og med 2013 og 5 år frem. Hvis I ønsker at få del i puljen,
    skal I have fået tilsagn fra Energinet.dk om at I får del i puljen, før I køber solcelleanlægget. Hvis I køber og opsætter anlægget før I har tilsagn fra Energinet.dk, vil I alene kunne afregne el til el-nettet til 60 øre pr. kWh. Denne ændring er det særligt vigtigt at være opmærksom på, hvis I overvejer at opsætte solceller i foreningen.

 

  • Pristillæg givet af Energinet.dk efter 20 MW-puljen følger i 2013 de pristillæg, der gives til anlæg, der er nettilsluttet senest den 10. juni 2013. Pristillæg, der kan gives efter puljen, falder årligt med henholdsvis 6, 10 og 14 øre pr. kWh.

Opsætning af solceller i andelsboligforeninger fører en række udfordringer med sig, og det er derfor altid en god idé at kontakte en rådgiver, der har erfaring med opsætning af solceller i andelsboligforeningerne, før I kaster jer ud i et solcelleprojekt.

Tilmeld dig nyhedsbrev