nyheder.jpg

ABF har afgivet høringssvar om varmefordelingsmålere

01-05-2013

Sikkerhedsstyrelsen har sendt et forslag til to nye bekendtgørelser om varmefordelingsmålere i høring.

De foreslåede bekendtgørelser præciserer kravene til målerne og til dem, der installerer dem.

Samtidig ændres reglerne om etablering af kontrolsystemer, så man ikke længere kan klage over systemerne til Sikkerhedsstyrelsen.

Dialog mellem bestyrelse og andelshaver
Reglerne indfører i stedet en mulighed for, at varmeleverandøren, som i mange tilfælde er andelsboligforeningerne, er forpligtet til at komme med et "begrundet svar", hvis en andelshaver klager over opgørelsen.

ABF har i høringssvaret opfordret Sikkerhedsstyrelsen til at præcisere, hvordan klagebehandlingen skal foregå.

Det skal sikre, at der ikke opstår tvivl i andelsboligforeningerne om, hvordan man skal reagere i forbindelse med en eventuel klage.

Læs ABF's høringssvar

Tilmeld dig nyhedsbrev