nyheder.jpg

ABF har afgivet høringssvar om spildevandsforsyning

06-06-2013

Naturstyrelsen har sendt et forslag til ændring af loven om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber i høring.

Med forslaget ønsker styrelsen at indføre en mere kostægte betalingsstruktur.

Det vil i grove træk sige, at der sker en fordeling af omkostningerne blandt forbrugerne, der svarer til deres belastning af spildevandsanlæggene.

ABF har overfor Naturstyrelsen udtrykt bekymring over, om forudsætningerne for de økonomiske beregninger, der ligger til grund for forslaget kan holde stik.

Brister forudsætningerne, er der risiko for nogle ganske store prisstigninger for afledning af spildevand hos de almindelige forbrugere.

ABF mener, at politikerne skal have de bedste og mest korrekte forudsætninger for at behandle lovforslaget. 

På den baggrund har ABF opfordret til, at forudsætningerne for lovforslagets økonomiske konsekvenser, herunder forudsætningerne om øget effektivisering hos spildevandsforsyningsselskaberne, angives helt tydeligt i lovforslaget.

Læs ABF's høringssvar

Tilmeld dig nyhedsbrev