nyheder.jpg

Trafiklys på lån med pant i fast ejendom

30-10-2012

Finanstilsynet har i forbindelse med regeringens forbrugerpolitiske udspil 'Trygge forbrugere, aktive valg' udarbejdet udkast til bekendtgørelse om risikoklassificering af visse udlånsprodukter, herunder boliglån rettet mod andels- og ejerforeninger.

Klassificeringen omfatter risikomærkning af alle typer låne- og kredittilbud, hvor der er pant i fast ejendom for mindst 100.000. Klassificeringen bliver efter stoplysprincippet med enten et rødt, gult eller grønt mærke.

Udkastet til bekendtgørelse stiller krav om, at risikoklassificeringen skal være synlig, der hvor lånet udbydes og medtages i den rådgivning, som penge- og realkreditinstitutter yder.

ABF har gennem længere tid efterspurgt øget forbrugerbeskyttelse og klarere retningslinjer i forhold til lån til andelsboligforeninger, og er derfor positiv over for det fremlagte forslag.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev