nyheder.jpg

Præcisering af tekst om kommunal grundskyld

12-09-2012

I ABFnyt nr. 3. september 2012 fremgik det på side 39, at:

"Pr. 1. januar 2013 er det ikke længere muligt at foretage fradrag i grundværdien for forbedringer i forbindelse med den opgørelse, der ligger til grund for grundskylden. Det betyder, at andelsboligforeningerne må forvente en stigning i grundskyld."

ABF er efterfølgende blevet opmærksom på, at man på baggrund af notitsen kan få opfattelse af, at samtlige andelsboligforeninger med vedtagelsen af ændringen af loven om kommunal grundskyld, får en stigning i grundskylden.

Dette har ikke været hensigten med notitsen.

Det skal derfor præciseres, at forudsætningen for, at en andelsboligforening får en stigning i grundskylden er, at der er foretaget forbedringer efter basisåret, som har udløst et fradrag, og at der er sket ændringer på grunden, fx. ændring af arealet eller ejendommens anvendelse.

Tilmeld dig nyhedsbrev