nyheder.jpg

Øget gennemsigtighed på andelsboligmarkedet

19-11-2012

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen (S)  planlægger at fremsætte et forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Efter planen sker det  i slutningen af marts 2013.

ABF er positiv overfor ministerens forslag, som skal øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet og dermed skabe ro omkring køb af andelsbolig.

- Hvis både køber og sælger forstår økonomien i en andelsboligforening, så vil færre stå tilbage med følelsen af, at andelsboligformen er en mere usikker boform end fx ejerboligformen, udtaler Jan Hansen, direktør for ABF.

Med lovforslaget ønsker ministeren at sætte særligt fokus på øget gennemsigtighed i forbindelse med køb af andelsbolig.

Samtidigt ønsker han at begrænse risikoen for, at nye andelsboligforeninger bliver stiftet på et misvisende og uigennemskueligt grundlag. Det skal ske ved at forbyde valuarvurderinger i en given periode efter stiftelsen.

- Ved at forbyde valuarvurderinger i en given periode efter stiftelsen, er det ABF's vurdering, at fremtidige stiftelser ikke vil ske på baggrund af udsigten til en hurtig gevinst, men fordi man ønsker at etablere en andelsboligforening, med de rettigheder og pligter, der følger med, udtaler Jan Hansen.

Tilmeld dig nyhedsbrev