nyheder.jpg

Nye timesatser for værdien af eget arbejde

02-01-2012

Når værdien af boligens forbedringer skal opgøres, kan du som andelshaver medregne det arbejde, som du selv har udført.

ABF fastsætter timesatser for værdien af eget arbejde, og regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

I 2012 udgør den vejledende timesats for eget arbejde:

  • 170 kr/time i København
  • 149 kr/time for resten af landet. 

Læs mere om ABF's timesatser for eget arbejde 

Tilmeld dig nyhedsbrev