nyheder.jpg

Lovforslag om ændring af reglerne om kommunal grundskyld er vedtaget

22-06-2012

Lovforslaget om ændring af reglerne om kommunal grundskyld (L187) er vedtaget af folketinget den 13. juni 2012 med 58 stemmer for (S, RV, SF og EL) og 46 stemmer imod (V, KF, DF og LA).

En af de væsentligste konsekvenser af forslaget er, at de ejendomme, der hidtil har kunnet fradrage forbedringer i opgørelsen af den værdi, der ligger til grund for beregningen af den kommunale grundskyld, pr. 1. januar 2013 ikke længere har mulighed herfor.

Det betyder, at der generelt må forventes en stigning i den grundskyld, der pålignes af kommunerne.

Under Folketingets behandling af lovforslaget rettede ABF henvendelse til Folketingets Kommunaludvalg, som videresendte ABF's bemærkninger til forslaget til Økonomi- og Indenrigsministeren.

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Læs mere:

L 187 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat.

ABF's kommentarer til forslaget til L 187 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Ændring af ejendomsskat rammer andelsboligforeninger (nyhed fra 25.05.2012)

Tilmeld dig nyhedsbrev