nyheder.jpg

Høringssvar om lovændring af leje

12-11-2012

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fremsat et lovforslag om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger m.v. i høring, og ABF har følgende kommentarer: 

ABF er generelt positivt indstillet overfor det fremsatte lovforslag og især den del af forslaget, som vedrører forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger.

Det er af stor betydning for andelshavere, at de har et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser en udlejning af deres andelsbolig har.

Fremleje af en andelsbolig sker typisk, fordi andelshaveren er nødt til at være midlertidigt væk fra boligen - f.eks. pga. sygdom, udstationering eller midlertidig forflyttelse - og altså ikke i spekulationsøjemed.

Da lejelovgivningens lejefastsættelse er uoverskuelig for ikke-professionelle, og det dermed er nærmest umuligt som andelshaver at fastsætte lejens størrelse korrekt, bifalder ABF denne del af lovforslaget.

ABF finder dog, at størrelsen af brugerbetalingen er i overkanten.

Læs ABF's høringssvar

Tilmeld dig nyhedsbrev