nyheder.jpg

Høringssvar om ændring af byfornyelsesloven

09-10-2012

ABF har afgivet høringssvar i forbindelse med et lovforslag om ændring af byfornyelsesloven.

Lovforslaget vil indføre muligheden for at yde støtte til etablering af bad i etageejendomme, herunder i andelsboliger, hvor sådanne installationer ikke findes.

Det er ABF's vurdering, at dette vil kunne højne kvaliteten i de berørte ejendomme væsentligt.

Derudover rummer lovforslaget mulighed for at kommunen kan støtte bortfjernelse af skrot og affald i de mindre bysamfund og på landet, herunder også på andelsboligforeningers ejendom.

Læs lovforslag samt ABF's høringssvar

 

Tilmeld dig nyhedsbrev