nyheder.jpg

Gratis konfliktrådgivning gennem Center for Konfliktløsning

30-08-2012

Et godt naboskab er alfa omega for en sund og velfungerende andelsboligforening.

Men en gang imellem kan det være en udfordring at bo mange mennesker tæt sammen, og så kan der opstå konflikter.
Ofte er det konflikter over simple hverdagsting som larm, røggener eller husdyr.

Og her er konflikthåndtering et godt værktøj til at finde en løsning på problemet og genskabe det gode naboskab.

Gratis rådgivning
Center for Konfliktløsning tilbyder, at andelshavere og bestyrelser kan få gratis og anonym rådgivning, hvis man i sin forening har en konkret konflikt.

ABF's medlemsrådgivning har også kontakt til medlemmer, som ringer i forbindelse med konflikter.

Derfor kan du på ABF's hjemmeside læse mere om løsning af konflikter og om vores kursus i konflikthåndtering.

Du kan også få mere information om tilbuddet fra Center for Konfliktløsning.

Læs mere om konflikthåndtering

Tilmeld dig nyhedsbrev