nyheder.jpg

Gratis energigennemgang til 10 frederiksberg-foreninger

02-09-2012

Frederiksberg Kommune søger 10 andels- og ejerboligforeninger på Frederiksberg, der vil deltage i et samarbejde om energibesparelser og god affaldssortering.

I et tidligere projekt, som kommunen gennemførte i efteråret 2010, var der besparelser at hente for mellem 21.000-160.000 kr. pr. forening.

Frederiksberg kommune tilbyder gratis:

  • Besøg af energikonsulent fra rådgivningsfirmaet Kubenman, der udfører energitjek af jeres ejendom. I får en energirapport, og i samarbejde med energikonsulenten udarbejder I en energihandlingsplan for jeres ejendom.
  • Handlingsplanen vil også indeholde forslag til, hvordan I kan klimatilpasse jeres ejendom og udearealer.
  • I får besøg af kommunens genbrugsguider, der gennemgår ejendommens affaldsordninger med henblik på at forbedre sorteringseffektiviteten, ligesom de følger op med grundig information til beboerne.

For at deltage skal andelsboligforeningerne:

  • Have et gyldigt energimærke.
  • Være en andels- eller ejerboligforening.
  • Være indstillet på at få en grundig gennemgang af jeres affaldshåndtering, hvor vi blandt andet undersøger, hvad der kommer i de forskellige beholdere. Affaldet vil blive behandlet fortroligt.
  • Være indstillet på at deltage i opfølgende møder med energikonsulenten og genbrugsguiderne, hvor handlingsplanen præsenteres.
  • Være indstillet på, at Frederiksberg Kommune evt. formidler gode eksempler på ressourcebesparelser i jeres ejendom i for eksempel lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside

Læs mere om projektet hos Frederiksberg Kommune

Tilmeld dig nyhedsbrev