nyheder.jpg

Det bliver nemmere at foretage ombygninger i etagebyggeri

21-12-2012

Den 1. januar 2013 træder de seneste ændringer af bygningsreglementet 2010 i kraft.

Med ændringerne af bygningsreglementet, bliver det nemmere at foretage en række ombygninger i etagebyggeri, da flere former for ombygning undtages fra krav om anmeldelse eller byggetilladelse fra kommunen.

Det gælder blandt andet ombygninger, der alene vedrører ændringer indenfor den enkelte boligenhed, og som ikke medfører ændringer i de bærende konstruktioner.

Derudover vil midlertidige og transportable konstruktioner,som sættes op i forbindelse med byggearbejder, fx skurvogne, hvor arbejderne kan spise frokost og midlertidige kontorer til byggeledere, ikke længere skulle byggesagsbehandles af kommunen.

Selve konstruktionerne skal dog stadigvæk overholde hidtidige krav om brandsikring m.v.

Endelig vil der i etagebygninger, der er højere end 22 meter skulle etableres sprinkleranlæg såfremt sådanne ikke allerede forefindes i bygningerne.

Læs mere om ændringerne

Tilmeld dig nyhedsbrev