nyheder.jpg

Andelsboligforeninger kommer med på solcellebølgen

19-11-2012

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om en fremtidig ordning for solcelleanlæg og andre små vedvarende energi-anlæg.

Det betyder nogle ændringer i de muligheder, der er for afregning og beskatning i forhold til anlæg, der tilsluttes efter tidspunktet for lovforslagets fremsættelse, og som ikke overholder de nærmere angivne kriterier for et senere nettilslutningstidspunkt.

ABF er meget tilfreds med, at andelsboligforeninger med den nye ordning også får mulighed for at opnå støtte til etablering af fællesanlæg.

- Det har vi arbejdet for siden vedtagelsen af bolig-job-ordningen, som ikke tog hensyn til andelsboligforeninger, men kun den enkelte andelshaver, udtaler Jan Hansen, direktør i ABF.

- Den nye aftale er et stort skridt på vejen mod bedre støtteordninger for andelsboligforeningerne og vi vil fortsat kæmpe for, at vores medlemmer får samme adgang til offentlig støtte som andre boligejere, udtaler Jan Hansen

Læs mere om konsekvenserne af den nye aftale

Læs hele aftalen på ministeriets hjemmeside 

Tilmeld dig nyhedsbrev