nyheder.jpg

ABF sikrer foreninger bedre afregning af el fra solcelleanlæg

12-12-2012

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) ændrer efter pres fra ABF strategi i forbindelse med et lovforslag om støtte til solceller.

Ministerens kovending i sagen betyder, at reglerne om nettoafregning kan anvendes af både privatpersoner og andelsboligforeninger.

Ministeren svarer også, at andelsboligforeningernes fællesanlæg  kan forsyne både fællesarealer og de enkelte boliger, når anlægget er ejet af foreningen, og det er foreningen, der optræder som forbruger.

Stor tilfredshed i ABF

I ABF er der stor tilfredshed med ministerens udmelding, som kan få stor betydning for foreningers lyst til at investere i et fælles solcelleanlæg.

- Jeg er tilfreds med den indflydelse, som ABF har haft på lovforslaget og glæder mig over, at foreningerne får mulighed for at etablere fællesanlæg til både fælles og individuelt forbrug. Med de nye højere afregningspriser for fællesanlæg, håber ABF, at mange foreninger kan se fordelene ved at etablere et fællesanlæg, fordi strømmen bliver billigere, udtaler direktør Jan Hansen.

Med de nye regler, som skal øge andelsboligforeningers lyst til at investere i et solcelleanlæg,vil foreningerne med et solcelleanlæg også påtage sig et ansvar for at passe på miljøet, et fokus, som ABF's direktør ser som en sidegevinst ved ministerens ændrede strategi.

- Regeringen har et mål om 40% mindre CO2-udslip i 2020. Med ministerens nye udmelding kan andelsboligforeningerne tage et medansvar for at reducere CO2-udslippet, fordi der nu er et økonomisk incitament til at investere i et fælles solcelleanlæg, som også er i regeringens interesse, udtaler direktør Jan Hansen.

Bag om den politiske proces

Klima-, energi- og bygningsministeren fremsatte den 20. november lovforslaget om støtte til solceller. Forslaget skal erstatte de gældende regler om støtte til solcelleanlæg, herunder reglerne om årsbaseret nettoafregning.

Med forslaget ændres nettoafregningen, så den sker på timebasis frem for på årsbasis.

Det fremgår af lovforslaget, at der kan ske nettoafregning fra fællesanlæg i andelsboligforeninger for elforbrug på fællesarealer. I det oprindelige lovforslag stod der imidlertid ikke noget om, at der kan ske nettoafregning fra fællesanlæg for individuelt forbrug hos den enkelte andelshaver.

Derfor skrev ABF i sit høringssvar til ministeren, at ABF ønskede, at få bekræftet, at andelsboligforeninger der etablerer egen ledning fra VEanlægget og opfylder kravet om enstemmighed kan nettoafregne både for det fælles og de enkelte andelshaveres eget forbrug.

Til det svarede Energistyrelsen:
"Medlemmerne af en boligforening, herunder en andelsboligforening, kan ikke nettoafregne produktionen fra et VE-anlæg ejet af boligforeningen. Produktionen fra et VE-anlæg ejet af boligforeningen kan udelukkende nettoafregnes i boligforeningens elforbrug til fællesformål."

ABF skrev derfor den 7. december 2012 til Klima-, energi- og bygningsudvalget og bad om foretræde for udvalget, så ABF kunne redegøre for de tydelige forringelser i forhold til de regler, der gælder i dag.

Udvalget bad klima-, energi- og bygningsministeren om at besvare henvendelsen, og inviterede ABF til foretræde den 11. december 2012.

Samme dag ændrede ministeren strategi.

Læs ABF's høringssvar og brev til udvalg

Læs om lovforslaget

 

Tilmeld dig nyhedsbrev