nyheder.jpg

Vestre Landsret: Værdien af renteswaps skal indregnes

22-12-2011

Vestre Landsret har i en dom fra 14. december 2011 taget stilling til, om hvorvidt en køber havde betalt for meget for sin andelsbolig i forhold til den lovbestemte maksimalpris som følge af en negativ værdi af en renteswapaftale.

Dommen fastslår, at "henset til størrelsen af den negative værdi af renteswapaftalen" så skulle den have være indregnet ved opgørelsen af maksimalprisen, og der var derfor i den konkrete sag tale om en overpris.

Direktør i ABF, Jan Hansen, siger i en kommentar til dommen fra Vestre Landsret:

- ABF har de seneste år netop anbefalet landets andelsboligforeninger at medtage den negative markedsværdi ved fastsættelse af den lovlige maksimalpris. Det er i de tilfælde, hvor foreningen - ved prisfastsættelsen af den lovlige maksimalpris - har fastsat foreningens ejendom efter den seneste offentlige vurdering eller ved en valuarvurdering.

- Derfor vil dommen alene kunne have betydning for overdragelser af andele i andelsboligforeninger, der ikke har fulgt ABF's anbefalinger og taget højde for negative værdier af renteswappen.

- I foreninger, som ikke har fulgt ABF's anbefalinger, og derfor ikke har medtaget den negative markedsværdi, kan købere nu overveje at anlægge en evt. overprissag mod sælger, hvis undladelsen af den negative markedsværdi har medført overpris i konkrete handler, udtaler Jan Hansen.

Læs mere om renteswap

Læs mere om maksimalprisen  

Tilmeld dig nyhedsbrev