nyheder.jpg

Skattefrie godtgørelser til bestyrelsen er ok

28-09-2011

Landsskatteretten har i en afgørelse fra den 17. juni 2011 slået fast, at andelsboligforeninger må udbetale skattefri godtgørelser efter ligningslovens § 7 M til medlemmer af foreningens bestyrelse, selv om foreningen driver skattepligtig virksomhed i form af udlejning af lejligheder og erhverv i foreningens ejendom.

Skattefrie godtgørelser

Det betyder, at en forening kan udbetale godtgørelser op til 2.000 kr. årligt til dækning af udgifter til telefoni og internet samt op til 1.200 kr. årligt til administrative omkostninger, herunder udgifter til kontorartikler, porto m.v.

Derudover kan der udbetales kørepenge og diæter ved udenbys møder m.v., uden at der skal betales skat af beløbet. SKAT mente forud for Landskatterettens afgørelse, at godtgørelserne ikke kunne udbetales skattefrit, fordi foreningerne havde skattepligtige aktiviteter i form af udlejning.

Men det argument blev afvist af Landsskatteretten, som fastslår, at reglerne om skattefrie godtgørelser også kan anvendes af foreninger med blandede aktiviteter.

Reelle udgifter?

SKAT mente også, at det var tvivlsomt, at alle bestyrelsesmedlemmer havde reelle udgifter til telefoni og kontorartikler svarende til godtgørelserne, eller om de reelt indeholdt et element af løn.

Landsskatteretten forholdt sig ikke direkte til spørgsmålet, men gav dog i den konkrete sag uden nærmere begrundelse andelsboligforeningen medhold i, at der var i orden at udbetale godtgørelse til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

”Det må antages, at der skal være en vis sammenhæng mellem godtgørelsernes størrelser og de udgifter, der er forventelige. Det er derfor vigtigt, at godtgørelserne ikke bare gives per automatik og uden noget hold i bestyrelsesmedlemmernes reelle udgifter”, siger Mette Dyregaard, juridisk konsulent i ABF. 

Tilmeld dig nyhedsbrev