nyheder.jpg

Skal andelsboligforeningen være et serviceorgan?

02-02-2011

Mere fritid kræver hjælp i en travl hverdag. Derfor er det en interessant idé for andelsboligforeningerne at differentiere sig fra andre boformer ved at påtage sig opgaver som indkøb og rengøring, mener Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

Af Jan Hansen, direktør for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Mere fritid kræver hjælp i hverdagen

Vi kender det formodentlig alle sammen: Det virker som om, at der ikke er nok timer i døgnet til at få ordnet alle gøremålene; vi skal hente/bringe børn, på arbejde eller i skole, købe ind, nå en tur i fitnesscentret, være sammen med familien osv.

Men hvad hvis nogle af opgaverne som for eksempel rengøring/vedligeholdelse af hus og have, indkøb og børnepasning fremover bliver varetaget af andelsboligforeningen?

Det vil frigøre tid til at engagere sig mere i de ting, som er vigtigst. Og med en hverdag, hvor der konstant stilles krav om at forvalte arbejde, familie og fritid på en evigt omskiftelig måde, bliver tiden dyrebar.

Den sociale konstruktion er idéel

Andelsboligforeningen har en konstruktion, som er ideel til at varetage nogle af de opgaver, som beboerne selv tager sig af.

Det skyldes, at foreningen allerede har et fælles formål om at drive foreningen på bedst mulig vis, ligesom beslutningsprocessen er baseret på forhandlede løsninger - det være sig til generalforsamlingerne, beboermøder eller bestyrelsesmøder.

Blandt beboerne i en andelsboligforening er der således allerede en holdning om at håndtere problemer og udfordringer i fællesskab.

En videreudbygning af det eksisterende

Idéen om, at foreningen udvider sit kompetenceområde til også at omfatte egentlige serviceydelser overfor beboerne, er dog ikke helt ligetil.

For der er ingen tvivl om, at det vil stille store krav til foreningerne om at skulle opdyrke et helt nyt område, ligesom det vil stille krav om, at foreningen bliver drevet mere professionelt - men det er også en spændende tanke.

Der er i dag mange foreninger, som på egen hånd har indgået rabataftaler med udvalgte butikker eller med udvalgte håndværkere, og har fælles madordning i deres fælleshus m.v., som beboerne kan benytte sig af.

Idéen om andelsboligforeningen som et slags udvidet serviceorgan for beboerne er alene en videreudbygning af de (service)muligheder, som mange foreninger allerede tilbyder deres beboere i dag.

Foreningen som identitetsskabende og – bærende

For mig at se er der ingen tvivl om, at den enkelte forening kan differentiere sig både i forhold til andre foreninger og andre boligformer ved at afklare, hvorvidt den ønsker at påtage sig denne udvidede service.

Det springende punkt er, hvordan den del af driften skal fungere, hvordan det skal finansieres, hvordan klager og tvister behandles osv.

Jeg siger ikke, at det er en idé, som er nem at føre ud i livet - men den er afgjort interessant, og det bliver spændende at se, hvordan fællesskabet i foreningerne udvikles og forandres i fremtiden.

ABF's direktør Jan Hansen er medlem af Altinget'dk's boligpanel, som i løbet af foråret 2011 debatterer boligmarkedet. Du kan løbende læse hans indlæg på ABF's hjemmeside. 

Du kan også følge med i debatten direkte på altinget.dk, det kræver abbonnement. 

Tilmeld dig nyhedsbrev