nyheder.jpg

Nye retningslinjer for årsrapporter

12-01-2011

ABF har gennem det sidste års tid været i tæt dialog med finanssektoren, revisorer og ejendomsmæglere om, hvordan man bedst muligt kan løse opgaven med udarbejdelsen af foreningens årsrapport.

Senest har ABF været repræsenteret i en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor der er arbejdet med en vejledning om mere informative årsregnskaber for private andelsboligforeninger.

Arbejde har nu resulteret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning om regnskaber for andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Formålet med vejledningen er at bidrage til, at der bliver udarbejdet mere overskuelige og informative regnskaber i foreningerne, for derigennem at opnå en større gennemsigtighed på markedet.

Det er ABF’s håb, at administratorer, revisorer og alle andre der beskæftiger sig med udarbejdelse af årsregnskaber vil tage godt imod – og anvende – vejledningen.

Vejledning om årsregnskab for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven

Tilmeld dig nyhedsbrev