nyheder.jpg

Har jeres forening betalt for meget ejendomsskat?

22-11-2011

Reglerne, som regulerer betalingen af ejendomsskatter, har været upræcist formuleret i lovteksten. Det har gjort, at mange kommuner har tolket loven på en måde, så en del andelsboligforeninger uforskyldt ikke har fået de fradrag de var berettiget til, og derfor har betalt for meget ejendomsskat.

Formålet med loven var at undgå store udsving i ejendomsskatten, selvom de til grundliggende vurderinger ændrede sig.

Med loven i hånden kunne grundejere - og altså også andelsboligforeninger - opnå fradrag for diverse forbedringer af grunden, egentlige byggemodningsomkostninger, baseret på den ofte høje vurdering i de senere år, og trække udgifterne fra i en ofte lavere, ældre vurdering (2001).

Der gives som udgangspunkt kun fradrag for de investeringer, der er gjort uden for egen grund - det er for eksempel udgifter til kloakker, forsyninger og veje.

Fradrag i 30 år 

Fradraget løber i 30 år fra byggemodningen. Det udløser en lavere ejendomsskat. Det var ikke meningen med loven, og kommunerne har derfor ikke praktiseret lovteksten i henhold til ordlyden.

De andelsboligforeninger, som har klaget over kommunernes lovstridige praksis, har fået medhold. Omvendt betyder det, at de andelsboligforeninger, som ikke har klaget i tide, stadig har betalt for meget i forhold til loven. Det er til trods for, at kommunerne åbenlyst har fejlet.

Den daværende regering besluttede derfor, at alle grundejere, som har betalt for meget, skal have det for meget betalte beløb tilbage.

Tilbagebetalingen vil automatisk ske fra grundejerens kommune, såfremt grundejerens betaling kan føres tilbage til grundejeren elektronisk.

Pengene går til foreningen 

Når foreningen modtager tilbagebetalingen, er det ABF's opfattelse, at pengene som udgangspunkt tilfalder foreningen. Dette gælder dog kun, såfremt boligafgiften ikke er specificeret ud med ejendomsskatterne (hvilket for de flestes vedkommende ikke vil være tilfældet).

Er boligafgiften ikke specificeret ud med ejendomsskatterne, vil foreningen altså ikke være forpligtet til at tilbagebetale pengene; hverken til nuværende eller tidligere andelshavere.

Når bestyrelsen modtager pengene, er bestyrelsen som ved enhver anden forøgelse af foreningens formue, forpligtet til at forvalte pengene på bedst mulig vis, indtil generalforsamlingen har taget stilling til, hvordan pengene skal placeres.

Pengene kan eksempelvis placeres på vedligeholdelseskontoen, bruges til at nedbringe gæld eller til opsparing.

Skulle generalforsamlingen beslutte sig for at udbetale pengene til de enkelte nuværende andelshavere og er boligafgiften ikke er specificeret ud med ejendomsskatterne, vil beløbet efter ABF's opfattelse være skattepligtigt for modtageren.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til SKAT og eventuelt foreningens revisor.

Læs mere hos Kommunernes Landsforening 

Læs mere hos SKAT

Tilmeld dig nyhedsbrev