nyheder.jpg

ABF vil have ministeren til at ændre renteswap-regler

01-06-2011

En række andelsboligforeninger, både nystiftede og ældre foreninger, har valgt at knytte renteswapaftaler til foreningens lån.

Renteswapaftaler er typisk indgået for at beskytte sig mod renteudsving, men er i stedet blevet en økonomisk trussel for nogle foreningers og andelshaveres økonomi.

Derfor har ABF rettet henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen med en anmodning om en lovændring, så andelsboligforeninger ikke går konkurs eller stavnsbinder andelshavere, som ikke kan få solgt deres bolig.

Tre forslag til ændringer

ABF har derfor anmodet ministeren, om at fremsætte lovforslag på følgende tre områder:

  • Andelsboligforeningers renteswapaftaler skal ikke fremover indregnes i private andelsboligforeningers formueopgørelser ved beregning af maksimalpriserne efter 
    Andelsboliglovens § 5 
  • Renteswapaftaler skal ikke indregnes i andelsboligforeningers årsregnskaber 
  • Mulighed for at ejendommene i andelsboligforeningers årsregnskaber må indregnes til den offentlige ejendomsværdi og at prioritetsgælden må indregnes til kursværdi.

Andelshavere stavnsbundet 

Renteswapaftalerne har i en række tilfælde udhulet andelsboligers værdi, og dermed er andelshavere reelt blevet stavnsbundet, da de alene kan sælge andelsboligen med store tab til følge.

”Situationen er alvorlig ikke kun for de berørte andelshavere og foreninger, men også økonomisk velfungerende foreninger bliver ramt, fordi der har bredt sig en generel utryghed blandt boligkøbere. Det er derfor helt afgørende nu, at vi får ændret andelsboligloven, og dermed får genskabt trygheden ved køb af andelsboliger ”, udtaler ABF’s landsformand Hans Erik Lund.

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen er kaldt i samråd om sagen i folketingets boligudvalg onsdag den 8. juni.

Læs ABF’s brev til ministeren

Ministerens svar på ABF's henvendelse om renteswap-regler (27. juni 2011) 

Læs om renteswap 

Læs om årsrapporten 

Tilmeld dig nyhedsbrev