politik.jpg

Ledere

Her kan du læse lederen i ABFnyt fra indeværende og tidligere år. 

I lederen kommenterer ABF's landsformand aktuelle forhold af betydning for andelsboligformen og ABF. 

 

 

2021:


En grøn dagsorden

For ABF er det vigtigt, at den grønne omstilling af andelsboligsektoren sker ved fornuftige tilskudsog puljeordninger.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2021

 

2020:


Andelsboliger i udvikling

Interessen for andelsboligformen og fællesskabet i boligen er stigende, og derfor hilser vi udviklingen med flere, der ønsker at bygge andelsboliger velkommen.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2020

 

Andelsboligsektoren skal også tage klimaansvar

Der er kommet en ny boligaftale, hvor energirenoveringer står højt på dagsordenen.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2020

 

Andelsboligsektoren bidrager

Sammen kan vi bidrage til at hjælpe den danske økonomi på fode igen efter coronakrisen.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2020

 

Den politiske situation

Det allervigtigste for mig vil altid være at skabe den nødvendige tryghed for landets andelsboligforeninger.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2020

 

 

2019:


Andelsboliger skal ikke rammes

ABF har sympati for, at man vil gribe politisk ind over for udenlandske kapitalfonde, men det er ikke rimeligt, at en ændring et sted i lovgivningen vil ramme vilkårligt i forhold til andelshaverne.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2019

 

Urimelige opstramninger ved andelsboliglån

Derfor er det med stor bekymring, at jeg fra flere medlemmer hører, at banker og finansieringsinstitutter nu stiller så store krav til køberes egenfinansiering, at den almindelige dansker ikke længere har råd til at flytte i andelsbolig..

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2019

  

Hvad vil politikerne?

Blandt andelshavere er der også grupper, som kan sidde hårdt i det økonomisk.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2019

 

Fællesskaber hitter

Det forpligtende fællesskab som en andelsboligforening er, kan rumme og drage fordel af, at flere generationer bor sammen.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2019

 

 

2018:


Andelsboligen hitter

Lovgiverne skal ikke overhælde os med nye regler og opgaver.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2018

 

Meld dig under ABF's fane

Den yngre generation sætter fortsat fællesskabet højere end det enkelte individ, på tværs af politiske ideologier.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2018

 

Nej til opdeling i ejerlejligheder

De private andelsboliger og private udlejningsboliger løfter en væsentlig rolle på det danske boligmarked.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2018

 

Bred politisk aftale

Endelig er jeg glad for, at det brede politiske flertal med denne aftale har slået fast, at man vil andelsboligformen - også i fremtidens boligudbud.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2018

 

2017:


Valuarvurdering

ABF mener, det er vigtigt at have valuarmuligheden, da det giver et øjebliksbillede af værdien som privat udlejningsejendom.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2017

 

Nødvendige anbefalinger

Anbefalingernes hovedsigte er at styrke det økonomiske fundament, når der stiftes en privat andelsboligforening.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2017

 

Finanssektorens ansvar

Der vil være en overhængende fare for foreningens overlevelse ved blot marginale rentestigninger

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2017

 

Ingen vindere, når det ender med konkurs

Jeg er bekymret over kreditinstitutternes stigende krav om personlig solidarisk hæftelse

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2017

 

2016:


Velkommen til Fremtidens Andelsbolig 2016

Det er vigtigt, at vi husker hinanden på, hvad denne tredje boligform kan.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2016

 

Den ægte deleøkonomi

Vi er eksperter på det, som man måske kan kalde den ægte deleøkonomi, hvor vi ikke tjener penge på hinanden, men hjælpes ad.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2016

 

Lejelovens tilbudsregler udfordres

Jeg synes, det er beskæmmende at kunne konstatere flere og flere handler, hvor man bevidst prøver at undgå at tilbyde beboerne at købe ejendommen på andelsbasis.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2016

 

Valuarvurderinger er igen til debat

Det er ikke altid den bedste løsning at vælge den valuar, der stiller den største stigning i udsigt.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2016

 

2015:


Frit tv-valg til andelshaverne

At vores tv-vaner er under forandring, er noget flere og flere foreninger oplever.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2015

 

Det visionære andelsboligliv

Det er centralt, at man i bestyrelserne er parate til at kaste boldene op i luften på ny.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2015

 

Beskatning og ophævelse af maksimalpriser
– to sider af samme sag

En beskatning vil ramme alle os, der har valgt andelsboligen som boligform.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2015

 

Nødvendige renoveringer

Lavere renter og dermed luft i privatøkonomien vil betyde flere ja’er til renoveringsprojekter

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2015

 

2014:


Ventelister til gavn for alle

Med en venteliste er ”penge under bordet” en umulighed

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2014

 

Mægler eller selvsalg?

Omkostningerne ved et selvsalg er mindre end ved et mæglersalg.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2014

 

40 år i med- og modvind

ABF blev født som en græsrodsbevægelse, og trods kampvilje og stor gejst, tror jeg ikke, at man dengang havde fantasi til at forstille sig, at ABF en dag ville blive en stor landsdækkende organisation, som repræsenterer næsten 100.000 andelshavere.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2014

 

Tryghed på skema

ABF bakker op om den nye oplysningspligt, fordi vi mener, at de mange komplekse finansieringsprodukter gør det nødvendigt at have mere fokus på de økonomiske nøgletal.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2014

 

2013:


Berigende børneboom

For at fastholde børnefamilierne, må vi arbejde for flere og bedre familieegnede boliger.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2013

 

Realkredit på himmelflugt

Som andelsboligforening er man ofte på herrens mark og famler i blinde, når bidragssatsen skal fastsættes.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2013

Mangelvare: De gode mæglere

Det er ikke rimeligt, at man - når man køber andelsbolig via en mægler - risikerer at købe ’katten i sækken’, og intet aner om foreningen, fordi mægleren ikke forstår, at en andelsbolig er noget andet og mere end en ejerbolig.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2013

Find jer ikke i hvad som helst

Historierne viser samtidig, at der er brug for at stå sammen. At vi har brug for hinanden og brug for en fælles organisation, som kan støtte op og forstærke medlemmernes råb om hjælp.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2013

 

2012: 


Tid til renteshopping

Konkurrencen på andelsboliglån virker ikke, fordi vi er alt for loyale bankkunder. Vi kører langt for at handle mælk og havregryn på tilbud, men i banken er vi trofaste kunder gennem hele livet, uanset, hvad prisen er. Det må stoppe.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2012

Boligydelse – en ommer!

Nu siger de, at der ikke er råd. Jeg mener, at der ikke er råd til at lade være.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2012

Långivernes moralske ansvar 

De var med til at skabe problemerne, så nu må de også træde i karakter og være med til at afhjælpe dem.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2012

Sæt ord på værdierne

Andelsboligen er noget særligt. Nogle gange er det bare svært at få øje på. I boligannoncer hos mæglerne står andelsboliger og ejerboliger side om side, og forskellen på boligformerne fortoner sig mere og mere. Derfor vil jeg endnu en gang efterlyse, at vi bliver bedre til at synliggøre ’det særlige’, for andelsboligen kan byde ind med meget mere end ejerboligen. 

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2012

 

2011:  


Renovering og politisk nybyggeri

Vi går ind i en tid med ’politisk nybyggeri’, og det bliver spændende at følge den nye regerings arbejde. Indtil videre glæder jeg mig over, at vi igen har fået et samlet boligministerium. Jeg hæfter mig også ved de positive toner i regeringsgrundlaget, som blandt andet slår fast, at et velfungerende boligmarked kræver, at borgerne har mulighed for at vælge mellem flere boligformer, herunder også andelsboliger.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2011

Findes der et økonomisk dårligt andelsboligkøb?

Den perfekte beliggenhed, gode naboer, den rigtige pris for andelen, fuldt overblik over de næste 10 års boligafgift og ikke mindst det rigtige fællesskab i forhold til egne ønsker. En drøm af en andelsbolig vil alle sikkert give mig ret i. Hvem ønsker sig ikke en andelsbolig, der på alle punkter matcher ens behov og privatøkonomi.

Hvornår er der så tale om et dårligt andelsboligkøb? 

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2011

Brug fællesskabets styrker

Det kan være svært at få døgnets 24 timer til at række, når mange både skal hente/bringe børn, på arbejde eller i skole, købe ind, nå en tur i fitnesscentret, være sammen med familien osv. Men hvad hvis nogle af opgaverne som for eksempel lektiehjælp eller hentning af børn blev delt mellem andelshaverne, så alle sparede både tid og kræfter, som kunne bruges til noget andet? 

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2011

Skal fremleje ved svigtende salg være muligt?

En andelsboligforening skal drives på god og ansvarlig vis. Umiddelbart burde dette ikke volde de store hovedbrud, men når tiderne bliver svære, bliver det fællesskab og de regler, som den enkelte forening er baseret på, ofte udfordret.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2011

  

2010:


Hvor skal vi hen nu?

Så er landsmødet veloverstået. Det var et fint møde med god stemning, konstruktiv debat og nødvendige beslutninger, som blev taget.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2010

Fælles ansvar 

På ABF’s landsmøde lørdag den 9. oktober 2010 sætter vi fokus på energi og miljø. I ABF mener vi, at alle skal tage et fælles ansvar for at beskytte miljøet. På landsmødet vil forskellige eksperter og andelsboligforeninger fortælle om deres erfaringer med miljøtiltag.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2010

De ældre skal også kunne bo i andelsbolig  

Ikke nok med, at regeringen i 2008 besluttede, at boligstøtten til pensionister i andelsboliger skulle udfases -  nu viser det sig også, at kommunerne gør alt, hvad de kan for, at de 22.000 andelshavere, der stadig er berettiget til støtte, ikke får de beløb, som de har krav på.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2010

Forår på vej – også på andelsboligmarkedet

Ejendomsmæglerne rapporterer om stigende salg af andelsboliger. Bankerne tager sig dog stadig bedre og bedre betalt for at låne ud til andelsboliger, og hvis den udvikling fortsætter, kan det få dystre konsekvenser for omsætningen af andelsboliger. 

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2010

 

2009:


Energimærkning med problemer

ABF bakker op om energimærkningsordningen, men har forslået en række forbedringer af ordningen, så den er nemmere at håndtere ude i foreningerne.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2009

Brug din stemme 

Et opråb om at stemme på ABF's kredsgeneralforsamlinger og få indflydelse på en organisation, som varetager andelshavernes interesse.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2009

Tryghed

ABF har klaget til forbrugerombudsmanden om unøjagtige oplysninger om andelsboliger i ejendomsmæglerannoncer. Læs om, hvilke tiltag ABF mener, der skal igangsættes for at genskabe trygheden på andelsboligmarkedet. 

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2009

35 års udfordringer

Et historisk tilbageblik på ABF's udvikling og et kig på fremtidsperspektiverne for en organisation i udvikling. 

Ikon pdf ABFnyt, nr. 1, 2009

 

2008:


Fremtiden

Landsformanden understreger, at andelsboligen fremover også skal være for alle, og at demokrati og fællesskab også fremover skal være kerneområder for andelsbevægelsen.

Ikon pdf ABFnyt nr. 4, 2008

Landsmøde 2008

Landsformanden gør status over de sidste to år for ABF, der har budt på en markant medlemsfremgang. Det stiller krav til organisationen.

Ikon pdf ABFnyt nr. 3, 2008

Værdier

Landsformanden opforderer andelsboligforeninger til at være mere bevidste om de særlige kendetegn ved andelsboligen og fremhæve de værdier, der hersker i deres andelsboligforening.

Ikon pdf ABFnyt nr. 2, 2008

Stadig en god og tryg boligform

I de seneste måneder har der være megen snak om for høje priser på andelsboliger. Landsformanden hæfter sig dog ved, at ifølge en ny Gallup-undersøgelse mener 66 % af andelshaverne, at andelsboligen er en god investering, og næsten tre ud af fire mener, at boligformen giver dem tryghed - både økonomisk og socialt.

Ikon pdf ABFnyt nr. 1, 2008