politik.jpg

Høringssvar

Når Folketinget behandler et nyt lovforslag eller et ændringsforslag til en gældende lov, sender de det ud til høring hos de organisationer, der har en interesse i det. Nogle kommuner sender også forslag til nye retningslinjer og planer i høring.

Nedenfor finder du de høringssvar, som ABF har udarbejdet.

2021:

 Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser   og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

 

Ikon pdf ABF's høringssvar


Høring over bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger


Ikon pdf
 ABF's høringssvar

 

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse


Ikon pdf ABF's høringssvar

 

2020:

Høring over L 107 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love


Ikon pdf ABF's høringssvar


Høring af forslag til nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune


Ikon pdf ABF's høringssvar


Høring over bekendtgørelse om god skik for boligkredit


Ikon pdf ABF's høringssvar


Høring over udkast til ændring af ejendomsvurderingsloven


Ikon pdf ABF's høringssvar


Høring over udkast til forslag til lovforslag om ny lov om leje og ny lov om boligforhold


Ikon pdf ABF's høringssvar

 

Høring over 3 udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber


Ikon pdf ABF's høringssvar


Høring i forbindelse med evaluering af planloven


Ikon pdf ABF's høringssvar


Høring over udkast til vejledning om bekendtgørelse om god skik for boligkredit


Ikon pdf ABF's høringssvar


2019:

Høring over udkast til forslag til lov om ejerlejligheder


Ikon pdf ABF's høringssvar


Høring over udkast til Vejledning n. [xx] om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfælleskaber


Ikon pdf ABF's høringssvar

 

2018:

Høring over udkast til forslag til lov om lov om ændring af andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (mere robuste andelsboligforeninger)


Ikon pdf ABF's høringssvar

 

2016:

Henvendelse til Folketingets Boligudvalg vedr. lejelovens præceptive regel om tilbudspligt


Ikon pdf ABF's henvendelse til Boligudvalget

 

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner


Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, høringsliste og lovforslag

 

2015:

Høring af vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.


Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, høringsliste og udkast til høringHøring om forslag til ændring af ligningsloven (genindførelse af BoligJobordningen)


Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, høringsliste og udkast til lovforslag

 

2014: 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer         


Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, høringsliste og udkast til lovforslagHøring om forslag til lov om stiftelse af andelsboligforeninger


Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Udkast til lovforslag

 

Høring om forslag til lov om omsætning af fast ejendom

 
Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, høringsliste og udkast til lovforslag

 

2013:

Høring af forslag til bekendtgørelse om virksomheder der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger

 
Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, høringsliste og bekendtgørelse

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger (nøgleoplysningsskema)

 
Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, udkast til bekendtgørelse, nøgleoplysningsskema og høringsliste

 

Høring over forslag til lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven

 
Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsliste og lovforslagHøring over lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

 
Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, høringsliste og lovforslagHøring vedr. undersøgelse af mere frit valg af tv-forsyning


Ikon pdf ABF's Høringssvar

Ikon pdf Høringsbrev

Ikon pdf Høringsliste

Ikon pdf Rapport: Undersøgelse af mere frit valg af tv-forsyning. Kortlægning af økonomiske konsekvenserHøring til bekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyning


Ikon pdf ABF's Høringssvar

>> Bekendtgørelsen og høringsbrev Høring til bekendtgørelse om varmefordelingsmålere


Ikon pdf ABF's Høringssvar

Ikon pdf Tillæg til ABF's høringssvar

>> Bekendtgørelse, høringsbrev og høringslisteHøring over lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber


Ikon pdf ABF's Høringssvar

>> Høringsbrev, lovforslag og høringsliste

 

2012:

Høring over lov om ændring af lov om planlægning (antenneanlæg)


Ikon pdf ABF's Høringssvar

Ikon pdf Høringsbrev

Ikon pdf Lovforslag Høring over lov om ændring af lov om almene boliger mv.


Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, lovforslag og høringslisteHøring over bekendtgørelse om ændring af god skik bekendtgørelsen


Ikon pdf ABF's høringssvar

Ikon pdf HøringsbrevHøring over forslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v.

 
Ikon pdf ABF's høringssvar

>> Høringsbrev, høringsliste, lovforslag og bekendtgørelse

Ikon pdf ABF's brev til udvalgLov om ændring af lov om leje m.v.


Ikon pdf Høringsudkast

Ikon pdf ABF's høringssvar

Ikon pdf Lovforslag

 

Oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter


>> Bekendtgørelse, vedledning, høringsbrev og høringsliste

Ikon pdf ABF's høringssvarForslag til ressource- og affaldsplan 2018 (Københavns Kommune)


Ikon pdf Høringsudkast ressource- og affaldsplan 2018

Ikon pdf ABF's høringssvar

 

Forslag til lov om ændring af byfornyelsesloven


Ikon pdf Lovforslag til ændring af byfornyelsesloven

Ikon pdf Høringsbrev om ændring af byfornyelsesloven

Ikon pdf ABF's høringssvarDigital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel m.v.

 
Ikon pdf Digital adgang til ejendomsoplysninger, bekendtgørelse

Ikon pdf Digital adgang til ejendomsoplysninger, høringsbrev

Ikon pdf Digital adgang til ejendomsoplysninger, høringsliste

Ikon pdf ABF's høringssvarNy bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 

 

>> Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Ikon pdf ABF's høringssvarÆndring af lov om kommunal ejendomsskat


>> L 187 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Ikon pdf ABF's kommentarer til forslaget til L 187 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

 

2011:

Justering af BoligJob-ordning


Ikon pdf Høringssvar vedrørende lovforslag L31 - justering af BoligJobordningen

Ikon pdf Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love(L 31)

 

Forslag om BoligJob-ordning 


Ikon pdf Lovforslag om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Ikon pdf ABF's høringssvar

Ikon pdf Skatteministerens svar til ABF


2010:

Ændret bekendtgørelse om energimærkning (fremsat oktober 2010)


>> Høringsudkast over ændret bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Ikon pdf ABF's høringssvar

 

Fremme af energimærkning i bygninger


>> Høringsudkast over fremme af energimærkning i bygninger

Ikon pdf ABF's høringssvar

 

Ændring af lov om leje mv.


Ikon pdf Høringsudkast over forslag til lov om ændrig af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme (forenkling og modernisering, stråmandsudlejning, energibesparelser mv.)

Ikon pdf ABF's høringssvar

 

2009: 

Moms på administrationsudgifter m.m. 


Ikon pdf Høringsudkast over forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum m.v.

Ikon pdf ABF's høringssvar

 

Statstilskud til renoverings- og byggearbejder


Ikon pdf Høringsudkast over bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og byggearbejder og energibesparende materialer i helårsbeboelse

Ikon pdf ABF's høringssvar

 

Tilskudsdeklarationer


Ikon pdf
 Høringsudkast om lov om ændring af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Ikon pdf ABF's høringssvar

 

2008:

Tilskudsdeklarationer


Ikon pdf Høringsudkast om bekendtgørelse om ændring af visse byggeforeningers frigørelse for tilskudbestemmelser

Ikon pdf ABF's høringssvar

 

Boligstøtte 


Ikon pdf Høringsudkast om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte.

Ikon pdf ABF's høringssvar