om_abf_mennesker.jpg

Sekretariat

I sekretariatet er der ansat 24 medarbejdere til at varetage opgaverne i sekretariatet, som bl.a. omfatter servicering af medlemmerne, politisk interessevaretagelse, støtte organisationens tillidsvalgte i deres hverv i ABF samt udvikle nye medlemsservices.

Sekretariatets åbningstid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.30

OBS: Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår.

Kontakt os på:

Tlf. 33 86 28 30, abf@abf-rep.dk eller:

ABF
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V.

Vi har adresse i Ejendommen Buen

Medlemsrådgivningens åbningstid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00. Telefon 33 86 28 30.

Du kommer hurtigere igennem til en rådgiver, hvis du har foreningens medlemsnummer eller navn klar, når du ringer.

Ved skriftlige henvendelser til medlemsrådgivningen opfordrer ABF til, at henvendelser ikke indeholder personoplysninger, som ikke er nødvendige for rådgivningen. Oplysninger om navn, adresse eller lignende, ud fra hvilke man vil kunne identificere en navngiven person, som henvendelsen drejer sig om, bør anonymiseres.


Medarbejdere i sekretariatet:

Direktion


Jan Hansen
Jan Hansen
Direktør
Tlf.: 33 86 28 30

 

Medlemsrådgivningen


Shalaleh Momeni
Shalaleh Momeni
Juridisk chef, advokat
På barsel
Anne Kristensen Jacob Vilhelmsen Maleha Qureshi Ansari

Anne Kristensen
Konstitueret juridisk chef
Tlf. 33 86 28 30

Jacob Vilhelmsen
Jurist
Tlf. 33 86 28 30

Maleha Qureshi Ansari
Jurist
Tlf. 33 86 28 30
Pernille Vig Arvad Karina Egholm
Pernille Vig Arvad
Jurist
Tlf. 33 86 28 30
Karina Egholm
Økonomisk rådgiver
Tlf. 33 86 28 30

 

Udvikling, IT og kommunikation


Isaac Abella Appelquist
Isaac Abella Appelquist
Stabschef
Tlf.: 33 86 28 30

 

Anna Pederen Bækhøj Mirjam Tiemensma Jesper Clausen
Anna Pedersen Bækhøj
Organisatorisk konsulent
På barsel

Mirjam Tiemensma
Organisatorisk studentermedhjælp
Tlf. 33 86 28 30

Jesper Clausen
IT-konsulent
Tlf. 33 86 28 35
Lise Clemmensen Signe Lindgren Andreas Persson Sveistrup

Lise Clemmensen
Redaktør
Tlf. 33 86 28 50

Signe Lindgren
Kommunikations-
konsulent
Tlf. 33 86 28 42

Andreas Persson Sveistrup
IT-studentermedhjælp
Tlf. 33 86 28 30

 

Administration, økonomi og kurser


Kirsten Pedersen
Kirsten Pedersen
Administrationschef
Tlf.: 33 86 28 32
Annette Braae Djanna Skov Dupont kommer snart 100x150
Annette Braae
Koordinator for
ABF's serviceteam
Tlf. 33 86 28 30
Djanna Skov Dupont
Receptionist
Tlf. 33 86 28 30
Maj Frimann Gotfredsen
Administrativ studentermedhjælp
Tlf. 33 86 28 30
Hanne Degn Anja Blunch Martin Borregaard
Hanne Degn
Regnskabsfører
Tlf.: 33 86 28 33
Anja Blunch
Regnskabsmedarbejder
Tlf.: 33 86 28 37
Martin Borregaard
Konsulent, erhvervssalg
Tlf. 33 86 28 46
Dorthe Jelvard Janni Skovmand.jpg kommer snart 100x150
Dorthe Jelvard
Møde- og kredssekretær
Tlf. 33 86 28 30
Janni Skovmand
Kursuskoordinator
Tlf. 33 86 28 36
Jakob Prag Blicher
Administrativ studentermedhjælp
Tlf. 33 86 28 30