om_abf_mennesker.jpg

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af ABF i samarbejde med sekretariatet. Forretningsudvalget har ansvaret for, at hovedbestyrelsens beslutninger udmønter sig i konkrete initiativer.

Forretningsudvalget består af formandskabet, som er 'fødte' medlemmer af det, samt fire medlemmer af hovedbestyrelsen, der udpeges af hovedbestyrelsen.

Udpegningen af de fire personer fra hovedbestyrelsen sker for 2 år og finder sted i lige år på det første hovedbestyrelsesmøde i medlemmernes valgperiode.

Hovedbestyrelsen udpeger de fire medlemmer af forretningsudvalget på sit første møde efter hvert ordinært landsmøde for 2 år ad gangen. 

ABF's forretningsudvalg

HansErikLund.jpg KirstenHolm.jpg Brian Fabricius 100x150
Hans Erik Lund
Landsformand
kreds Vestjylland
Kirsten Holm
Landsnæstformand
kreds Hovedstaden
Brian Fabricius
Landsnæstformand
kreds Hovedstaden

Lisa Lassen.jpg John Michael Larsen.jpg
Lisa Lassen
kreds Sydjylland
John Michael Larsen
kreds Hovedstaden

Bent Normann Olsen Orla Lindstroem
Bent Normann Olsen
kreds Sydsjælland

Orla Lindstrøm
kreds Østjylland