om_abf_mennesker.jpg

Landsmøde

Landsmødet er ABF’s øverste myndighed og afholdes hvert fjerde år i oktober måned.

På landsmødet vedtager medlemmerne de overordnede mål og principper for, hvordan ABF skal arbejde. Det gælder både den politiske interessevaretagelse, organisatoriske ændringer og eventuelle nye indsatsområder.

ABF's formål og virke er fastsat i mål- og principprogrammet.

Ved at give sin stemme til kende på landsmøde får medlemmerne direkte indflydelse på de beslutninger, som tages på landsmødet og dermed på udviklingen af ABF.

Det seneste landsmøde blev afholdt lørdag den 27. oktober 2018. Næste landsmøde forventes afholdt i oktober 2022.

 


TIDLIGERE LANDSMØDER:

Ordinært landsmøde den 27. oktober 2018:

Ikon pdf Indkaldelse

Ikon pdf Skriftlig beretning 2015-2018

Ikon pdf Forslag om fastsættelse af medlemskontingent 2019-2023

Ikon pdf Oplæg til fremtidig struktur for ABF

Ikon pdf Referat

 

Ordinært landsmøde den 25. oktober 2014:

Ikon pdf Indkaldelse

Ikon pdf Forslag om fastsættelse af medlemskontingent 2015 - 2019

Ikon pdf Skriftlig beretning

Ikon pdf Referat

 

Ekstraordinært landsmøde den 27. november 2010:

Ikon pdf Indkaldelse

Ikon pdf Referat

 

Ordinært landsmøde den 9. oktober 2010:

Ikon pdf Indkaldelse

Ikon pdf Vedtægtsforslag

Ikon pdf Beretning

Ikon pdf Referat