om_abf_mennesker.jpg

Landsmøde

Landsmødet er ABF’s øverste myndighed og afholdes hvert fjerde år i oktober måned.

På landsmødet vedtager medlemmerne de overordnede mål og pricipper for, hvordan ABF skal arbejde. Det gælder både den politiske interessevaretagelse, organisatoriske ændringer og eventuelle nye indsatsområder.

ABF's formål og virke er fastsat i mål- og principprogrammet.

Ved at give sin stemme til kende på landsmøde får medlemmerne direkte indflydelse på de beslutninger, som tages på landsmødet og dermed på udviklingen af ABF.

Næste landsmøde afholdes lørdag den 27. oktober 2018 på OCC - Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Gratis bus til Odense

I forbindelse med Landsmødet har medlemmer mulighed for at komme med gratis bus fra København, Kl. 07.00 fra Ingerslevgade ved DGI Byen.

På vejen til Odense bydes der på en kop kaffe og et rundstykke, og vi vil opfordre så mange som muligt til at tage med, da busturen er en god anledning for medlemmerne til at møde hinanden. 
Busserne kører retur fra Odense kl. 15.30. Transporten begge veje, tager ca. 3 timer. 

Tilmelding bus - København
Tilmelding bus - Køge
Tilmelding bus - Slagelse

Tilmelding til landsmødet kan ske via ABF's aktivitetskalender. Ønsker I at deltage med stemmeret på landsmødet, skal vi have jeres tilmelding senest lørdag den 13. oktober 2018. Ved senere tilmelding vil der være taleret, men ikke stemmeret.

Landsmødedokumenter

Ikon pdf Indkaldelse til landsmøde 2018

Ikon pdf Skriftlig beretning 2015-2018

Ikon pdf Forslag om fastsættelse af medlemskontingent 2019-2023

Ikon pdf Oplæg til fremtidig struktur for ABF

Ikon pdf Anmeldelse af kandidat til valg til ABF's landsformanskab

Ikon pdf Fuldmagt

Alle medlemsforeninger er velkomne.

Fuldmagt

Hvis I ikke har mulighed for at deltage i landsmødet, kan I i stedet give fuldmagt til en anden medlemsforening, der deltager i landsmødet, eller til ABF’s forretningsudvalg, til at stemme på jeres vegne. Download og udfyld fuldmagtsblanketten og send den til ABF enten på mail til abf@abf-rep.dk eller med post til ABF, Vester Farimagsgade 1, 8., 1606 København V. Ønsker I at give fuldmagt, skal vi have jeres udfyldte fuldmagt senest lørdag den 13. oktober 2018. Fuldmagter, som modtages senere, vil blive erklæret ugyldige.

 


TIDLIGERE LANDSMØDER:

Ordinært landsmøde den 25. oktober 2014:

Ikon pdf Indkaldelse

Ikon pdf Forslag om fastsættelse af medlemskontingent 2015 - 2019

Ikon pdf Skriftlig beretning

Ikon pdf Referat

 

Ekstraordinært landsmøde den 27. november 2010:

Ikon pdf Indkaldelse

Ikon pdf Referat

 

Ordinært landsmøde den 9. oktober 2010:

Ikon pdf Indkaldelse

Ikon pdf Vedtægtsforslag

Ikon pdf Beretning

Ikon pdf Referat