Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Rapport fra udvalgsarbejde er udskudt

Regeringen nedsatte i marts 2021 et udvalg, der skal komme med alternative forslag til prisfastsættelse af andelsboligforeninger, som i dag anvender den offentlige vurdering.

DEL ARTIKEL


Beslutningen om at nedsætte et udvalg kom som følge af, at Folketinget den 27. februar 2021 vedtog en ændring af ejendomsvurderingsloven, som indebar en afskaffelse af nye offentlige vurderinger af ejendommens værdi for ejendomme ejet af andelsboligforeninger.

Det var hensigten, at udvalget skulle afrapportere i oktober 2021, med henblik på at fremlægge mulige løsningsforslag i god tid, inden de offentlige vurderinger ellers skulle have være udsendt. Udvalget forventer dog først at afrapportere ultimo 2021.

Læs mere om udvalget på ministeriets hjemmeside

Læs mere om andelsværdiberegning: Andelsværdiberegning | ABF (abf-rep.dk)

 

DOKUMENTER

Her finder du en oversigt over vores standarddokumenter.