Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Besvigelsesforsikring

Besvigelsesforsikringen er en tilvalgsdækning til bestyrelsesansvarsforsikringen. Besvigelsesforsikringen kan derfor kun tegnes i kombination med bestyrelsesansvarsforsikringen.

Det er en betingelse for tegning af besvigelsesforsikringen, at der altid skal være underskrifter fra mindst to bestyrelsesmedlemmer for at disponere over foreningens midler. Hvis foreningen anvender netbank, skal I derfor sørge for, at bestyrelsesmedlemmer med adgang til netbank får tildelt en individuel hemmelig kode, og at der ikke kan disponeres over foreningens midler uden at mindst to bestyrelsesmedlemmer ved brug af deres hemmelige kode har godkendt disponeringen. Alternativt skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer underskrive på en kopi af banktransaktionen for den pågældende bankoverførsel eller betaling. Denne kopi skal gemmes til revision. Forsikringen dækker ikke skade der følger af anvendelse af en hemmelig kode af enhver anden person end den som koden er tildelt.

Hvad dækker forsikringen?

Besvigelsesforsikringen dækker tab af penge eller pengerepræsentativer (dvs. det der repræsenterer en pengeværdi som f.eks. ubrugte frimærker) som skyldes besvigelse eller bedrageri begået af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter eller medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen.

Forsikringssummen er kr. 500.000 pr. skade inklusiv omkostninger. Der er en selvrisiko på 10 % (dog maks. kr. 2.500) af enhver skade. Der beregnes ikke selvrisiko af omkostninger.

Årlig præmie for kombineret bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring

Kr. 1.270 for selvadministrerede foreninger.

Kr. 790 for administrerede foreninger.

Se forsikringsbetingelser og download tilmeldingsblanket i højre side.

 

Dokumenter

  • Blanket til tegning af forsikring

  • Tro og loveerklæring til kombineret bestyrelsesansvars og besvigelsesforsikring

  • Forsikringsbetingelser 2021