Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestyrelsesansvarsforsikring

Selv om man har en ansvarsforsikring som privatperson via sin indboforsikring, gælder forsikringen ikke, hvis man begår en fejl i arbejdet som bestyrelsesmedlem. Her er det foreningen eller bestyrelsesmedlemmet selv, som skal betale for et eventuelt tab.

Hvad dækker forsikringen?

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker i de situationer, hvor bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen eller foreningen ifalder et erstatningsansvar for formueskade, der skyldes fejl begået af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller udvalgsmedlemmer (såkaldt bestyrelsesansvar).

Forsikringen dækker også erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting i egenskab af andelsboligforening, herunder arrangøransvar, samt erstatningsansvar, der ifaldes som ejer eller bruger af bygning eller grund, der benyttes af foreningen (såkaldt foreningsansvar).

Forsikringen dækker selv om bestyrelsesmedlemmet, suppleanten eller udvalgsmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen/udvalget. Forsikringen tager ikke forbehold for, hvornår fejlen er begået, men skaden skal være konstateret i forsikringstiden.

Forsikringen dækker også bøder idømt andelsboligforeningen for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Forsikringssum og selvrisiko

For så vidt angår bestyrelsesansvar er forsikringssummen kr. 2.000.000 pr. skade eksklusiv omkostninger. Der er en selvrisiko på 10 % (dog maks. kr. 2.500) af enhver skade. Der beregnes ikke selvrisiko af omkostninger.

For så vidt angår foreningsansvar er forsikringssummen kr. 5.000.000 pr. skade inklusiv omkostninger. For skade på ting og dyr er forsikringssummen kr. 2.000.000. Der er en selvrisiko på 10 % (dog maks. kr. 10.000) af enhver skade, inklusiv omkostninger.

For bøder i forbindelse med overtrædelse af databeskyttelsesforordningen er forsikringssummen 1.000.000 i alt eksklusiv omkostninger. Der er ingen selvrisiko.

Årlig præmie for en bestyrelsesansvarsforsikring

Kr. 820 pr. selvadministrerede forening.

Kr. 530 pr. administrerede forening.

Se forsikringsbetingelser og download tilmeldingsblanket i højre side.

 

Dokumenter

  • Blanket til tegning af forsikring

  • Tro og loveerklæring til bestyrelsesansvarsforsikring

  • Forsikringsbetingelser 2021