Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Priser på medlemskab

Bliv medlem for kun 222 kroner pr. andel pr. år!

Kontingent for medlemskab af ABF beregnes pr. andel pr. år, og et kontingentår dækker perioden fra 1. oktober til 30. september.

Melder jeres forening sig ind i løbet af året, betaler I dog kun for de måneder, der er tilbage af kontingentåret. Herefter betales der fuldt kontingent.

Priser


Pr. 1. oktober 2022: 222 kr. pr. andel pr. år
Pr. 1. oktober 2023: 232 kr. pr. andel pr. år
Pr. 1. oktober 2024: 242 kr. pr. andel pr. år
Pr. 1. oktober 2025: 252 kr. pr. andel pr. år
Pr. 1. oktober 2026: 262 kr. pr. andel pr. år

Beløbene er momsfrie.

Graduering af kontingent

For større foreninger gradueres kontingentet således:

Foreninger til og med 50 andele betaler fuldt kontingent.

Foreninger med 50-75 andele:
For de første 50 andele betales fuldt kontingent.
For de næste 25 andele betales 75% af kontingentet.

Foreninger med 76 andele og derover:
For de første 75 andele efter ovennævnte graduering.
Herefter er resten af foreningens andele gratis.

Kvittering for indbetalt kontingent er andelsboligforeningens medlemsbevis.

Eksempel på udregning:

Pris for en forening med 50 andele pr. 1. oktober 2022:

 50 x 222 kr. = 11.100 kr. pr. år

Pris for en forening med 75 andele eller derover pr. 1. oktober 2022:

50 x 222 kr. = 11.100 kr. pr. år
25 x 166,50 kr. =   4.162,50 kr. pr. år
i alt = 15.262,50 kr. pr. år

Medlemsprisberegner

Beregn jeres medlemspris

Her kan I se hvad et medlemskab af ABF vil koste for jeres forening. Priserne er 2022-takst, som er gældende til 1. oktober 2023

Antal andele i foreningen:


Pris for medlemskab (pr år): kr.


Pris for resten af kontingentåret

Hvis I melder jer ind midt i et kontingentår, betaler I kun for resten af året. Vælg indmeldelsesmåneden herunder for at få prisen for resten af året.

Indmeldelse:


Pris for medlemskab resten af året: kr.