om_abf_mennesker.jpg

Priser på medlemskab

Bliv medlem for kun 204 kroner pr. andel pr. år!

Kontingent for medlemskab af ABF beregnes pr. andel pr. år, og et kontingentår dækker perioden fra 1. oktober til 30. september.

Melder jeres forening sig ind i løbet af året, betaler I dog kun for de måneder, der er tilbage af kontingentåret. Herefter betales der fuldt kontingent.

Priser

1. oktober 2019: 204 kr. pr. andel pr. år
1. oktober 2020: 210 kr. pr. andel pr. år
1. oktober 2021: 216 kr. pr. andel pr. år
1. oktober 2022: 222 kr. pr. andel pr. år

Beløbene er momsfrie.

Graduering af kontingent

For større foreninger gradueres kontingentet således:

Foreninger til og med 50 andele betaler fuldt kontingent.

Foreninger med 50-75 andele:
For de første 50 andele betales fuldt kontingent.
For de næste 25 andele betales 75% af kontingentet.

Foreninger med 76 andele og derover:
For de første 75 andele efter ovennævnte graduering.
Herefter er resten af foreningens andele gratis.

Kvittering for indbetalt kontingent er andelsboligforeningens medlemsbevis.

Eksempel på udregning:

Pris for en forening med 50 andele pr. 1. oktober 2019:

 50 x 204 kr. = 10.200 kr. pr. år

Pris for en forening med 75 andele eller derover pr. 1. oktober 2019:

50 x 204 kr. = 10.200,00 kr. pr. år
25 x 153 kr. =   3.825,00 kr. pr. år
i alt = 14.025,00 kr. pr. år


Bliv medlem