om_abf_mennesker.jpg

Indmeldelse i ABF

Sådan melder I jer ind

Udfyld formularen herunder. Foreningen vil i løbet af få dage modtage informationsmateriale og en indmeldelsesblanket, som skal underskrives af den tegningsberettigede bestyrelse.

Vær opmærksom på, at tilmeldingen først er endelig, når bestyrelsen har underskrevet blanketten, og ABF har modtaget den.

ABF vil herefter sende en bekræftelse til foreningens formand/kontaktperson.

Indmeldelsesblanketten kan du også udfylde online, printe og underskrive og sende den til ABF. Find den i den grå boks til højre på denne side.

Opsigelse

Foreningen kan udmelde sig med tre måneders varsel pr. 1. oktober hvert år. Opsigelsen skal være skriftlig og underskrevet af de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Opsigelsen kan indscannes med underskrifter og mailes til abf@abf-rep.dk eller sendes med brevpost til ABF.

 

Ja tak, vi ønsker at få informationsmateriale og indmeldelsesblanket tilsendt

Forening


Formand