om_abf_mennesker.jpg

Priser på medlemskab

Bliv medlem for kun 196 kroner pr. andel pr. år!

Kontingent for medlemskab af ABF beregnes pr. andel pr. år, og et kontingentår dækker perioden fra 1. oktober til 30. september.

Melder jeres forening sig ind i løbet af året, betaler I dog kun for de måneder, der er tilbage af kontingentåret. Herefter betales der fuldt kontingent.

Priser

1. oktober 2018: 196 kr. pr. andel pr. år
1. oktober 2019: 204 kr. pr. andel pr. år
1. oktober 2020: 210 kr. pr. andel pr. år
1. oktober 2021: 216 kr. pr. andel pr. år
1. oktober 2022: 222 kr. pr. andel pr. år

Beløbene er momsfrie.
Pris for medlemskontingentet er vedtaget ved ABF's landsmøde i 2018.

Ikon pdf Forslag om fastsættelse af medlemskontingent 2019-2023

Graduering af kontingent

Foreninger til og med 50 andele betaler fuldt kontingent. Herefter gradueres kontingentet. 

STØRRELSE

Foreninger til og med 
50 andele

Foreninger med
50-75 andele

Foreninger med
76 andele og derover

GRADUERING AF KONTINGENT

Fuldt kontingent:
196 kr. pr. andel

Første 50 andele fuldt kontingent.

For de næste 25 andele betales 75% af kontingentet:
147 kr. pr. andel

Første 50 andele fuldt kontingent.

For de næste 25 andele betales 75% af kontingentet.

For andelshavere herudover er det gratis.

Eksempel:

Pris for en forening med 50 andele pr. 1. oktober 2018:

 50 x 196 kr. = 9.800 kr. pr. år

Pris for en forening med 75 andele eller derover pr. 1. oktober 2018:

50 x 196 kr. =  9.800,00 kr. pr. år
25 x 147 kr. =  3.675,00 kr. pr. år
i alt =13.475,00 kr. pr. år

>>Meld jer ind

Opsigelse af medlemskab

Foreningen kan udmelde sig med tre måneders varsel pr. 1. oktober hvert år. Opsigelsen skal være skriftlig og underskrevet af de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Opsigelsen kan indscannes med underskrifter og mailes til abf@abf-rep.dk eller sendes med brevpost til ABF.