medlemsservice.jpg

Medlemskab

Hvorfor være medlem af ABF?

ABF har gennem mere end 40 år varetaget de private andelsboligforeningers interesser. P.t. er ca. 5.000 foreninger, der repræsenterer 100.000 husstande, medlem af ABF.

Som medlem af ABF har I fri adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, hvor I kan få vejledning til alt fra salgsprocedurer og finansieringsmuligheder af kommende projekter til generalforsamlingsspørgsmål og husordensregler. Medlemskabet giver desuden adgang til ABF’s kurser og arrangementer, medlemsbladet ABFnyt og en lang række rabatter.

Alle private andelsboligforeninger i Danmark kan blive medlem. Det er foreningen, der er medlem, ikke den enkelte andelshaver. Derfor er det også kun bestyrelsen der kan få økonomisk og juridisk rådgivning, da bestyrelsen repræsenterer foreningen. I kan se et overblik over alle medlemsfordele fordelt på bestyrelse og andelshaver herunder.

 

     ikke-medlem medlem ah medlem besty
Juridisk og økonomisk rådgivning tom celle tom celle flueben
Politisk interessevaretagelse flueben flueben flueben
Indflydelse på den politiske linje tom celle tom celle flueben
Rådgivning ved stiftelse flueben tom celle flueben
Gratis arrangementer flueben parantes flueben flueben
Adgang til standarddokumenter betaling flueben flueben
Værdikort og Foreningens Bog betaling flueben flueben
Medlemsbladet ABFnyt betaling flueben flueben
Udpegning af vurderingsmand betaling tom celle flueben
ABF-håndbogen (trykt udgave) betaling tom celle flueben
Rabat på hjælp til voldgiftsret tom celle flueben flueben
Rabat på ABF-håndbogen.dk tom celle flueben flueben
Rabat på Selvsalg.dk tom celle flueben flueben
Rabat på bøger tom celle flueben flueben
Rabat på vedtægtsgennemgang tom celle tom celle flueben
Kurser tom celle betaling betaling
Foreningshjemmeside tom celle tom celle betaling
Bestyrelsesforsikringer tom celle tom celle betaling

 


beregn pris Bliv medlem

Bestyrelsesarbejde

ABF's medlemsrådgivning

ABF er en af de førende aktører inden for andelsboligrådgivning. Som medlem får I i bestyrelsen ubegrænset gratis juridisk og økonomisk rådgivning - dermed kan et medlemskab af ABF hurtigt blive til en god forretning for jeres forening.

ABF rådgiver fx i forbindelse med generalforsamling, overdragelse, ved brud på vedtægterne og om lånomlægning. En del administrerede foreninger bruger også ABF som ”second opinion” ift. den rådgivning, som de modtager hos deres administrator.

Rådgivningen kan kontaktes pr. telefon, e-mail eller brev. Det er også muligt at booke et personligt møde med en rådgiver. Det er som udgangspunkt kun bestyrelsen i en medlemsforening, der kan kontakte rådgivningen. Den enkelte andelshaver kan dog få udstedt en fuldmagt af bestyrelsen til at få rådgivning hos ABF.

>> Læs mere om medlemsrådgivningen

Adgang til standarddokumenter

ABF har udviklet en lang række standarddokumenter, som skal sikre, at den daglige administration foregår efter en fast procedure og at bestyrelserne minimerer risikoen for fejl. Det kan fx være dokumenter til brug ved overdragelse, generalforsamling, persondata eller brud på vedtægterne.

Medlemsforeninger har gratis og ubegrænset adgang til ABF’s standarddokumenter - det gælder både bestyrelsesmedlemmer og andelshavere i foreningen.

>> Læs mere om standarddokumenter

Forsikringer

ABF tilbyder en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring til medlemmer. Forsikringerne beskytter andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse, mod at skulle dække eventuelle tab personligt.

ABF råder sine medlemmer til at forsikre sig mod et eventuelt erstatningsansvar som følge af fejl, som bestyrelsen begår. Det fremgår derfor også af ABF’s standardvedtægter, at foreningen skal tegne en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring.

>> Læs mere om ABF's forsikringer

Vurderingsmand

For at udregne den maksimale pris for en andelsbolig skal værdien af forbedringer og tilpasset løsøre i boligen vurderes, ligesom det i henhold til lovgivningen skal godkendes af bestyrelsen. ABF kan hjælpe jer med at finde den rigtige vurderingsmand til jeres forening.

til toppen

Viden og information

Kurser og gratis arrangementer

ABF tilbyder hvert forår og efterår et omfattende aktivitetsprogram med kurser og gratis arrangementer over hele landet. Her kan du blandt andet blive klogere på overdragelse,
bestyrelsesarbejde, forsikringer eller økonomi og lån. ABF’s aktiviteter er som udgangspunkt kun for medlemmer.

>> Se ABF's aktivitetsprogram

Medlemsblad til alle andelshavere

Medlemsbladet ABFnyt udkommer fire gange om året til alle andelshavere i ABF’s medlemsforeninger. Medlemsbladet er med til at informere og inspirere vores medlemmer. Vi skriver derfor om livet i foreningerne, om aktuelle sager, og i hvert nummer går vi i dybden med et relevant emne, fx ”mægler eller selvsalg?”, ”børn i byen” eller andelsboliglån.

>> Læs de sidste numre af medlemsbladet ABFnyt

Digitalt nyhedsbrev

Derudover kan bestyrelsen vælge at modtage ABF bestyrelsesNYT, et digitalt nyhedsbrev, der leverer nyheder og information om andelsboligsektoren og hver måned sætter fokus på nye, relevante emner for landets andelsboligforeninger.

ABF-håndbogen gratis

Som ABF-medlem får man et gratis eksemplar af ABF-håndbogen og 50% rabat på abonnement på den digitale version. ABF-håndbogen er et opslagsværk, der beskriver juridiske, økonomiske og tekniske emner, som er fortolket og gennemarbejdet af jurister og økonomer i medlemsrådgivningen. Håndbogen henvender sig til alle bestyrelsesmedlemmer uanset faglig baggrund og er et uundværligt arbejdsredskab i det daglige arbejde i foreningen.

>> Læs mere om ABF-håndbogen

til toppen

Medlemsrabatter

Vedtægtsgennemgang

Foreningen skal altid sørge for, at vedtægterne er opdaterede og afspejler gældende lovgivning. Det er derfor en god idé at få gennemgået foreningens vedtægter hos ABF. ABF tilbyder to forskellige typer vedtægtsgennemgange:

  • En overgang til ABF’s standardvedtægter
  • En kommenteret vedtægtsgennemgang

Medlemmer får 75% rabat på begge.

>> Læs mere om vedtægtsgennemgang

Voldgiftsret

Der kan opstå uenighed om værdien af forbedringer, tilpasset løsøre og om afslag eller tillæg for andelens vedligeholdelsesstand i forbindelse med overdragelse af en andel.

Foreningen kan i den forbindelse få hjælp af ABF til at gennemføre en voldgiftsret.

>> Læs mere om voldgift

Selvsalg.dk

I samarbejde med boligsalgsportalen Boliga Selvsalg tilbyder ABF alle medlemmer 20% rabat på nyoprettede boligannoncer. Rabatten gælder alle andelshavere i en medlemsforening.

>> Læs mere om Selvsalg.dk

Bøger

ABF har en lille samling af bøger, som kan være relevante for andelsboligforeningen eller den enkelte andelshaver. Medlemmer får op til 50% rabat.

>> Læs mere om bøger

til toppen

Værdier og kommunikation

Værdikort og Foreningens Bog

Når man køber en andelsbolig, får man mulighed for at være en del af et større fællesskab omkring boligen. Andelshavere er fælles om at få foreningen til at fungere både økonomisk, praktisk og socialt, og alle har mulighed for at få indflydelse på det, som netop deres forening skal være kendetegnet ved.

Andelshavere har dog også rettigheder og pligter, som automatisk følger med det at være andelshaver. ABF har udviklet en række værktøjer målrettet livet i andelsboligforeningen, så forventningerne matcher hverdagen, driften og de mange formelle og uformelle spilleregler i den enkelte forening.

>> Læs mere om værdimateriale til foreninger

Foreningshjemmeside gennem ABF

ABF har i samarbejde med HTML24 udviklet en hjemmesideskabelon særligt til andelsboligforeninger. Her kan I fortælle omverdenen om jeres forening, I kan uploade de seneste referater fra generalforsamlinger, I kan oprette en venteliste, og beboerne kan booke fælleshuset. Hjemmesiden har et enkelt design og er let at redigere, så den passer til lige netop jeres forening. Foreningshjemmesiden er et tilkøb til jeres medlemskab.

>> Læs mere om foreningshjemmesider

til toppen

Politik og organisation

Politisk interessevaretagelse

Det politiske arbejde er en af ABF’s kerneopgaver. ABF har som interesseorganisation
en tungtvejende stemme hos både politikere, embedsmænd og presse og deltager ofte i ministerielle arbejdsgrupper samt råd og nævn, som knytter sig til andelsboligområdet.

ABF er uafhængig af partipolitik og arbejder udelukkende for at fremme de private andelsboligforeningers interesser.

>> Læs mere om ABF's politiske arbejde

Medlemsdemokrati

ABF er en demokratisk organisation med direkte medlemsdemokrati.

ABF er opdelt i 11 kredse med hver sin kredsbestyrelse. Det er gennem jeres lokale kreds, at I har mulighed for at søge indflydelse på ABF og den udvikling, I ønsker, at organisationen skal tage.

>> Læs mere om ABF's organisation

til toppen

Stiftelse

En andelsboligforening stiftes i forbindelse med køb af den ejendom andelshaverne bor i eller planlægger at flytte ind i. Overtagelse af ejendommen kan ske i forbindelse med tilbudspligten ifølge lejeloven, ved almindeligt køb af en ejendom eller ved opførelse af nyt byggeri.

ABF yder gratis rådgivning undervejs i processen frem mod, at I skal tage stilling til, om der er et økonomisk sundt fundament at stifte en andelsboligforening på eller ej.

ABF rådgiver også professionelle bygherrer og kommuner i forbindelse med etablering af andelsboliger.

>> Læs mere om stiftelse

til toppen