medlemsservice.jpg

Medlemskab

ABF er interesseorganisation for private andelsboligforeninger og har gennem mere end 40 år varetaget foreningernes interesser. ABF har tre kerneopgaver; politisk interessevaretagelse, medlemsservice og branding af andelsboligen som boform.

Alle private andelsboligforeninger i Danmark kan blive medlem.
P.t. er ca. 5.000 foreninger, der repræsenterer 100.000 husstande, medlem af ABF.

>> Læs om priser, medlemsfordele og indmeldelsesprocedure

Rådgivning og administration

ABF's medlemsrådgivning

Det skal være trygt at sidde i bestyrelsen i en andelsboligforening. ABF tilbyder derfor gratis juridisk og økonomisk rådgivning som en del af medlemskabet. Og med mere end 40 års erfaring er ABF’s medlemsrådgivning en af de førende aktører inden for andelsboligrådgivning.

På hverdage har medlemmer af bestyrelsen mulighed for at kontakte medlemsrådgivningen. Her sidder ABF’s hold af jurister og økonomer klar til at rådgive, når udfordringerne melder sig i forbindelse med den daglige drift, eller når beslutninger om fremtidige projekter skal tages.

En del administrerede foreninger bruger også ABF som ”second opinion” ift. den rådgivning, som de modtager hos deres administrator/advokat.

Rådgivningen kan kontaktes pr. telefon, mail eller brev. Det er også muligt at booke et personligt møde med en rådgiver.

>> Læs mere om medlemsrådgivningen

Når andelsboligen skal sælges

Det skal være ukompliceret at sælge sin andelsbolig. Derfor har ABF udviklet en lang række standardiserede dokumenter, som hjælper både køber, sælger og bestyrelse undervejs i processen. Medlemsforeninger har gratis og ubegrænset adgang til ABF’s standarddokumenter.

ABF-medlemmer får desuden rabat og særlige fordele hos selvsalgsportalen selvsalg.dk.

>> Læs mere om standarddokumenter

>> Læs mere om selvsalg.dk

Forsikringer

ABF tilbyder en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring til medlemmer. Forsikringerne beskytter andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse, mod at skulle dække eventuelle tab personligt.

ABF råder sine medlemmer til at forsikre sig mod et eventuelt erstatningsansvar som følge af fejl, som bestyrelsen begår. Det fremgår derfor også af ABF’s standardvedtægter, at foreningen skal tegne en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring.

>> Læs mere om ABF's forsikringer

Viden og information

Kurser og gratisarrangementer

ABF tilbyder hvert forår og efterår et omfattende aktivitetsprogram med kurser og gratisarrangementer over hele landet. Her kan du blandt andet blive klogere på overdragelse, bestyrelsesarbejde, forsikringer eller økonomi og lån. ABF’s aktiviteter er som udgangspunkt kun for medlemmer.

>> Se ABF's aktivitetsprogram

Medlemsblad til alle andelshavere

Medlemsbladet ABFnyt udkommer fire gange om året til alle andelshavere i ABF’s medlemsforeninger. Medlemsbladet er med til at informere og inspirere vores medlemmer. Vi skriver derfor om livet i foreningerne, om aktuelle sager, og i hvert nummer går vi i dybden med et relevant emne, fx ”mægler eller selvsalg?”, ”børn i byen” eller andelsboliglån.

Derudover kan bestyrelsen vælge at modtage ABF bestyrelsesNYT, et digitalt nyhedsbrev, der leverer nyheder og information om andelsboligsektoren og hver måned sætter fokus på nye, relevante emner for landets andelsboligforeninger.

>> Læs de sidste numre af medlemsbladet ABFnyt

Rabat på ABF-håndbogen

Som ABF-medlem får man 50% rabat på ABF-håndbogen, et opslagsværk, der beskriver juridiske, økonomiske og tekniske emner, som er fortolket og gennemarbejdet af jurister og økonomer i medlemsrådgivningen. Håndbogen henvender sig til alle bestyrelsesmedlemmer uanset faglig baggrund og er et uundværligt arbejdsredskab i det daglige arbejde ude i foreningerne. Den findes både i en trykt og en digital version.

>> Læs mere om ABF-håndbogen

Politik og organisation

Politisk interessevaretagelse

Det politiske arbejde er en af ABF’s kerneopgaver. ABF har som interesseorganisation en tungtvejende stemme hos både politikere, embedsmænd og presse og deltager ofte i arbejdsgrupper samt råd og nævn, som knytter sig til andelsboligområdet.

ABF er uafhængig af partipolitik og arbejder udelukkende for at fremme de private andelsboligforeningers interesser.

>> Læs mere om ABF's politiske arbejde

Medlemsdemokrati

ABF er en demokratisk organisation med direkte medlemsdemokrati.

ABF er opdelt i 11 kredse med hver sin kredsbestyrelse. Det er gennem jeres lokale kreds, at I har mulighed for at søge indflydelse i ABF og den udvikling, I ønsker, at organisationen skal tage.

Kredsbestyrelsen planlægger og afholder desuden en række arrangementer året rundt. Det er både medlemsarrangementer, møder om aktuelle emner og erfaringsudvekslingsmøder. 

>> Læs mere om ABF's organisation

Værdier og kommunikation

Livet som andelshaver

Når man køber en andelsbolig, får man mulighed for at være en del af et større fællesskab omkring boligen. Andelshavere er fælles om at få foreningen til at fungere både økonomisk, praktisk og socialt, og alle har mulighed for at få indflydelse på det, som netop deres forening skal være kendetegnet ved.

Andelshavere har dog også rettigheder og pligter, som automatisk følger med det at være andelshaver. ABF har udviklet en række værktøjer målrettet livet i andelsboligforeningen, så forventningerne matcher hverdagen, driften og de mange formelle og uformelle spilleregler i den enkelte forening.

>> Læs mere om værdimateriale til foreninger

Foreningshjemmeside gennem ABF

ABF har i samarbejde med Go2net udviklet en hjemmesideskabelon særligt til andelsboligforeninger. Her kan I fortælle omverdenen om jeres forening, I kan uploade de seneste referater fra generalforsamlinger, I kan oprette en venteliste, og beboerne kan booke fælleshuset. Hjemmesiden fås i to versioner, som begge har et enkelt design og er lette at redigere, så de passer til lige netop jeres forening.

>> Læs mere om foreningshjemmesider