lovogfakta.jpg

Tv-overvågning

Har foreningen problemer med uro, hærværk eller anden form for kriminalitet? Så kan der måske være hjælp at hente i udvidelsen af tv-overvågningsloven. Ifølge denne kan foreninger i særlige tilfælde overvåge boligområdet og de dertil knyttede arealer som fx stier og parkeringspladser. 

Politiets tilladelse

Udvidelsen af loven er kun tiltænkt særligt udsatte områder, og der skal opnås tilladelse fra politiet til at opsætte tv-overvågning. Tilladelsen gives i op til fem år, hvis der er væsentlige hensyn at tage til kriminalitetsbekæmpelse i området.

Hovedreglen ifølge tv-overvågningsloven er fortsat, at der er forbud mod at overvåge områder, der benyttes til almindelig færdsel.

Skiltning

Ifølge lovens § 3 skal der foretages skiltning, hvis foreningen tv-overvåger områder med almindelig færdsel.

Fortrolige oplysninger

Foreningen skal behandle de personoplysninger, som den kommer i besiddelse af som følge af overvågningen, med respekt for persondataloven. Det betyder, at foreningen skal overholde persondatalovens proportionalitetsprincip ved at anvende de mindst indgribende midler for at nå formålet. Overvågningen skal gennemføres, så den virker mindst muligt integritetskrænkende for de personer, der bliver overvåget.

Persondataloven indeholder derudover også krav om behandlingssikkerhed. Det betyder, at personoplysninger skal være beskyttet mod misbrug, at de skal behandles fortroligt, og at de ikke må komme til uvedkommendes kendskab.

Videregivelse af fortrolige oplysninger 

Optagelserne må ikke videregives, medmindre der foreligger samtykke fra den overvågede person, eller hvis der i anden lovgivning er en bestemmelse om, at oplysningerne må videregives. Optagelserne kan fx blive videregivet til politiet i forbindelse med opklaring af kriminalitet.

Optagelserne skal normalt slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre der foreligger særlige forhold.

 


LOVGIVNING OM TV-OVERVÅGNING

Tv-overvågningsloven

Lov om ændring af lov om tv-overvågning (udvidelsen af loven)