lovogfakta.jpg

Støjgener

Som udgangspunkt må man have en vis tolerance over for støj, hvis man bor i en ejendom med naboerne tæt på. Andelshavere skal således acceptere almindelig hverdagsstøj. Dårlig isolering kan også have indflydelse på støjniveauet.

Husorden 

Foreningen har mulighed for at fastsætte retningslinjer for forskellige støjgener i en husorden. Af husordenen kan det bl.a. fremgå, at det kun er tilladt at spille høj musik eller støvsuge i tidsrummet kl. 08.00 – 22.00 af hensyn til naboerne.

Klage over støj

Hvis du som andelshaver oplever store gener på grund af nabostøj, har du mulighed for at klage skriftligt til foreningens bestyrelse.

Har bestyrelsen modtaget flere klager over samme andelshaver fra flere forskellige andelshavere, kan bestyrelsen rette en henvendelse til pågældende - enten pr. brev eller ved personligt fremmøde hos andelshaveren. 

Hvis andelshaveren ikke reagerer på henvendelsen, men derimod fortsætter den hensynsløse adfærd, skal bestyrelsen fremsende en rykker. En påkravsskrivelse skal i dette tilfælde indeholde en tydelig identifikation af den forseelse, der påtales, og hvad konsekvenserne er ved ikke at efterkomme påkravet.

Bestyrelsen vil kunne ekskludere andelshaveren på baggrund af klagerne i henhold til foreningens vedtægter, fordi andelshaveren ikke overholder husordenen. Det kræver, at den støjende andelshaver er til alvorlig gene for de andre andelshavere.

Hvis nabostøjen kun er et problem for en enkelt andelshaver, skal konflikten løses mellem de to parter uden bestyrelsens og foreningens indblanding. Det skyldes, at når der kun er tale om en enkelt andelshaver, som er utilfreds med en nabo, betragtes klagen ikke som et bestyrelses- eller foreningsanliggende.